Patenty, jako instrument marketingowy innowacyjnych przedsiębiorstw

Łukasz Wściubiak

Abstract

The aim of this paper is to present selected examples of the use of intellectual property rights (mainly patents) for the purpose of the company's marketing efforts and identification of related benefits and problems. Considerations presented in this paper were illustrated with examples taken from the business practice of domestic and foreign companies representing various industries.
Autor Łukasz Wściubiak (WZ / KZAZP)
Łukasz Wściubiak
- Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa
Inne wersje tytułuPatents as a marketing tool of innovative enterprises
Tytuł czasopisma/seriiLogistyka: czasopismo dla profesjonalistów, ISSN 1231-5478, (0 pkt)
Rok wydania2015
Nr2 [CD 2]
Paginacja1382-1386
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimPrawo własności intelektualnej; Patenty
Słowa kluczowe w języku angielskimIntellectual property law; Patent
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania praw własności intelektualnej (przede wszystkim patentów) dla potrzeb realizowanych przez przedsiębiorstwo działań marketingowych oraz identyfikacja związanych z tym korzyści i problemów. Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu rozważania zostały zilustrowane przykładami zaczerpniętymi z działalności krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw, reprezentujących różne branże przemysłu.
URL https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7489-artykul
Językpl polski
Punktacja (całkowita)0
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 0.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 0.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?