Patenty, jako instrument marketingowy innowacyjnych przedsiębiorstw

Łukasz Wściubiak

Abstract

The aim of this paper is to present selected examples of the use of intellectual property rights (mainly patents) for the purpose of the company's marketing efforts and identification of related benefits and problems. Considerations presented in this paper were illustrated with examples taken from the business practice of domestic and foreign companies representing various industries.
Author Łukasz Wściubiak (WZ / KZAZP)
Łukasz Wściubiak,,
- KZAZP
Other language title versionsPatents as a marketing tool of innovative enterprises
Journal seriesLogistyka: czasopismo dla profesjonalistów, ISSN 1231-5478, (0 pkt)
Issue year2015
No2 [CD 2]
Pages1382-1386
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishPrawo własności intelektualnej; Patenty
Keywords in EnglishIntellectual property law; Patent
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania praw własności intelektualnej (przede wszystkim patentów) dla potrzeb realizowanych przez przedsiębiorstwo działań marketingowych oraz identyfikacja związanych z tym korzyści i problemów. Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu rozważania zostały zilustrowane przykładami zaczerpniętymi z działalności krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw, reprezentujących różne branże przemysłu.
URL https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7489-artykul
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?