Elementy architektury powiązania warunkujące skuteczny transfer wiedzy na rynku zagranicznym - ujęcie koncepcyjne

Aleksandra Hauke-Lopes

Abstract

Knowledge is considered as being a strategic resource that determines the company's competitive position on the foreign market. The effectiveness of knowledge transfer impacts the success of the company. In order to ensure effective knowledge transfer the company needs to construct the network architecture that would facilitate this process and enable the efficient sharing of knowledge. Network architecture is investigated in the paper in the strategic business network approach. Within this approach the company can adapt its internal and external structure to the accepted strategy on the culturally different foreign market. The article presents the elements of the network architecture that determine the effective transfer of knowledge, and thus are particularly important in the context of strengthening the competitive advantage in a foreign market.
Author Aleksandra Hauke-Lopes (WGM / KMM)
Aleksandra Hauke-Lopes,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsElements of network architecture impacting the effective knowledge transfer in foreign market - conceptual approach
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (B 14 pkt)
Issue year2017
No2 (176)
Pages329-342
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polisharchitektura powiązania, strategiczna sieć biznesowa, transfer wiedzy, przewaga konkurencyjna, internacjonalizacja
Keywords in English network architecture, strategic business network, knowledge transfer, competitive advantage, internationalisation
Abstract in PolishStrategicznym zasobem przedsiębiorstwa decydującym o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym jest wiedza. Od skuteczności transferu tego zasobu zależy sukces firmy na rynku zagranicznym. W celu zapewnienia skutecznego transferu wiedzy przedsiębiorstwo musi zadbać o stworzenie architektury powiązania sieciowego, która ułatwiałaby ten proces oraz umożliwiałaby sprawne dzielenie się wiedzą. Architektura powiązania jest rozpatrywana w prezentowanym artykule na przykładzie strategicznej sieci biznesowej. Podejście to umożliwia konstruowanie architektury tak, aby firma mogła dopasować strukturę wewnętrzną i zewnętrzną do przyjętej strategii działania na odmiennym kulturowo rynku zagranicznym. W artykule przedstawiono elementy architektury powiązania sieciowego, które warunkują skuteczny transfer wiedzy i tym samym są szczególnie ważne w kontekście umacniania przewagi konkurencyjnej lidera na rynku zagranicznym.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_NR_2_(176).pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?