Konsumpcja kolaboratywna w obszarze turystyki - w poszukiwaniu wspólnotowości w dobie globalizacji

Ewa Markiewicz

Abstract

The aim of this article is to present the collaborative consumption in the field of tourism as a new form of community. In the first part, the author discusses the relationship between the increasing person individualism and the search for community. Emphasizing the importance of the virtualization of consumption, the dilemmas related to the impact of the Internet on interpersonal relations and the characteristics of new forms of community in the era of globalization were pointed out. A thesis was put forward that new forms of socialization do not constitute an opposition to individualization but are its form. On the one hand, they give to the individual security and social recognition, on the other hand, they guarantee the freedom and individuality of each participant. The last part presents colaborative consumption in the field of tourism as an example of a new form of community.
Author Ewa Markiewicz (WGM / KT)
Ewa Markiewicz,,
- Department of Tourism
Other language title versionsCollaborative Consumption in Tourism - Looking for Community in the Age of Globalization
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
No4 [CD]
Pages382-393
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkonsumpcja kolaboratywna, turystyka, indywidualizm, wspólnota
Keywords in Englishcollaborative consumption, tourism, individualism, community
Abstract in PolishCelem artykułu jest prezentacja konsumpcji kolaboratywnej w obszarze turystyki, jako nowej formy wspólnotowości. W części pierwszej autorka omawia relacje pomiędzy wzrastającym indywidualizmem jednostki a poszukiwaniem przez nią wspólnotowości. Podkreślając znaczenie wirtualizacji konsumpcji, wskazano na dylematy związane z wpływem internetu na relacje międzyludzkie i przedstawiono charakterystykę nowych form wspólnotowości w dobie globalizacji. Postawiono tezę, iż nowe formy uspołecznienia nie stanowią opozycji dla indywidualizacji, ale są jej formą. Z jednej strony dają jednostce bezpieczeństwo i społeczne rozpoznanie, z drugiej strony gwarantują zachowanie wolności i indywidualności każdego uczestnika. W ostatniej części zaprezentowano konsumpcję kolaboratywną w obszarze turystyki, jako przykład nowej formy wspólnotowości.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Marketing_i_Rynek_4_2018_CD.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?