Uwarunkowania zasobowe a dochody indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2012 (próba oceny zbieżności na podstawie doświadczeń gospodarstw FADN)

Katarzyna Smędzik-Ambroży

Abstract

This article aims to define whether, after the Polish accession to the EU, occurred the tendency to equalize incomes FADN farms from areas with different or similar conditions resource for agricultural production in Poland. Therefore, made a grouping of regions (provinces) in Poland in areas with different resource conditions for agricultural production in the three basic factors of production, ie. land, capital, labor. It has been proved that the conditions for resource after Polish accession to the EU are still a key factor income situation of farms. After 2004 occurred equalization income of individual FADN farms from areas with similar conditions resource for agricultural production. In regions with different conditions occurred in 2010-2012 opposite trend.
Author Katarzyna Smędzik-Ambroży (WE / KMiGŻ)
Katarzyna Smędzik-Ambroży,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsResource Conditions and Incomes of Individual Farms in Poland in the Years 2004-2012 (Attempt to Evaluate the Convergence Based on the Experiences of Farms FADN)
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol17
No4
Pages281-287
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishDochody gospodarstw domowych, Dochody rolnicze, Zmienne zasobowe, Indywidualne gospodarstwa rolne
Keywords in EnglishHousehold income, Farm household income, Variable resource, Individual arable farms
Abstract in PolishPodjęto próbę oceny, czy po przystąpieniu Polski do UE wystąpiła tendencja wyrównywania dochodów gospodarstw indywidualnych FADN z obszarów o odmiennych bądź podobnych uwarunkowaniach zasobowych do produkcji rolnej. W tym celu dokonano grupowania regionów (województw) w Polsce na obszary o odmiennych uwarunkowaniach zasobowych do produkcji rolnej w ramach trzech podstawowych czynników produkcji, tj. ziemi, kapitału, pracy. Dowiedziono, że uwarunkowania zasobowe po przystąpieniu Polski do UE są nadal kluczowym czynnikiem sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych. Po 2004 roku wystąpiło wyrównywanie dochodów indywidualnych gospodarstw FADN z obszarów o podobnych uwarunkowaniach zasobowych do produkcji rolnej. W odniesieniu do regionów o odmiennych uwarunkowaniach w latach 2010-2012 wystąpiła natomiast tendencja odwrotna, a więc zwiększanie się rozbieżności w sytuacji dochodowej indywidualnych gospodarstw rolnych FADN.
URL http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/17-4/17-4-Smedzik.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?