Dostęp do szkolnictwa wyższego w ujęciu ekonomii dobrobytu

Krzysztof Czarnecki

Abstract

In most countries, the state largely determines the way higher education is regulated, provided and financed. Hence, this social service is one of the research areas of welfare economics. The article presents how the analytical framework of welfare economics can be applied in studying access to higher education. The theoretical considerations focus on four main issues: the reasons for making higher education more equitably accessible, the determinants of a less than optimal enrolment in higher education, efficiency-related reasons for equalizing study access, state interventions targeted at reducing educational inequalities
Author Krzysztof Czarnecki (WE / KPiPS)
Krzysztof Czarnecki,,
- Department of Labour and Social Policy
Journal seriesEdukacja, ISSN 0239-6858, e-ISSN 2449-8998, (B 12 pkt)
Issue year2018
No2 (145)
Pages26-42
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishekonomia dobrobytu; dostęp do studiów; efektywność; nierówności edukacyjne; sprawiedliwość społeczna
Keywords in Englishw elfare economics; access to higher education; educational inequalities; efficiency; equity
Abstract in PolishKształcenie na poziomie wyższym jest usługą, której regulowanie, świadczenie i finansowanie znajdują się w większości państw pod znaczną kontrolą władzy publicznej. Tym samym obszar ten stanowi przedmiot badań ekonomii dobrobytu. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania jej ram poznawczych w badaniach nad dostępem do studiów. Teoretyczne rozważania skupiają się na czterech wątkach: przesłanek wyrównywania dostępu związanych ze sprawiedliwością społeczną, przyczyn nieoptymalnego korzystania z kształcenia na poziomie wyższym, przesłanek wyrównywania dostępu związanych z efektywnością interwencji państwa, mającej na celu zmniejszanie nierówności edukacyjnych.
DOIDOI:10.24131/3724.180202
URL http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2018/artykuly_2.2018.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 08-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?