Formy współpracy małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce ze środowiskiem naukowym - wpływ charakterystyki przedsiębiorstwa oraz jego działalności

Łukasz Wściubiak

Abstract

The aim of this paper is to evaluate the characteristics of high-tech small and medium-sized enterprises in the light of contacts held by such entities with the scientific community. In the study the results of surveys conducted in 2012 amongst a carefully selected group of 50 high technology SMEs were used. The scope of the research covered a wide range of different aspects of innovational activity in the companies surveyed. The time range of research covered the period 2009-2011.The study assumed that the most advanced form of cooperation with scientific research units are joint research projects. As the results of the research show such form of cooperation was chosen more often by companies benefiting from EU grants, involved in export activities, introducing innovation with a high level of originality and allocating significant resources to R&D.
Author Łukasz Wściubiak (WZ / KZAZP)
Łukasz Wściubiak,,
- KZAZP
Other language title versionsForms of Cooperation between High-Tech Small and medium-sized Enterprises in Poland with the Scientific Community - the Impact of the Company and its Activity Characteristics
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No2
Pages113-134
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishinnowacje, małe i średnie przedsiębiorstwa, powiązania pomiędzy nauką i biznesem, wysoka technologia
Keywords in Englishhigh technology, innovation, small and medium-sized enterprises, university-industry linkage
Abstract in PolishCelem artykułu jest określenie wpływu charakterystyki małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii na kształt kontaktów utrzymywanych przez tego rodzaju podmioty ze środowiskiem naukowym. W artykule wykorzystano wyniki badań własnych autora przeprowadzonych w połowie 2012 r. na celowo dobranej próbie 50 małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych z terenu całej Polski, prowadzących działalność zaliczaną do szeroko rozumianych branż wysokich technologii. Zakres czasowy badań obejmował lata 2009-2011. W pracy przyjęto, że najbardziej zaawansowaną formą współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi jest realizacja wspólnych projektów badawczych. Jak pokazują wyniki przeprowadzonych badań, taka forma współpracy zdecydowanie częściej była wybierana przez firmy korzystające z dotacji unijnych, zaangażowane w działalność eksportową, wprowadzające innowacje o wysokim poziomie oryginalności oraz przeznaczające znaczne środki na potrzeby prowadzonych prac B + R.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.2.6
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/06_wsciubiak.pdf
Languagepl polski
File
06_wsciubiak_SOEP_2016_4_2.pdf 168.57 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-06-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?