New Public Management wyzwaniem dla rachunkowości, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych

Dorota Adamek-Hyska , Elżbieta Szczepankiewicz

Abstract

In Polish public finance sector was accepted the new philosophy of management New Public Management (NPM). NPM is treated as reaction on bureaucracy of public administration. NPM concerns the introductions to management public finances sector the instruments checked in management with enterprises. This article attemps to answer the questions: how to adapt the accounting system and management control and internal audit in institutions of public finance sector for effective realizing conception of NPM. In the article the following methods are employed: analyses of legal regulations, standards of internal audit, relevant literature studies and concluding.
Author Dorota Adamek-Hyska - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dorota Adamek-Hyska,,
-
, Elżbieta Szczepankiewicz (WZ / KR)
Elżbieta Szczepankiewicz,,
- Department of Accounting
Other language title versionsNew Public Management - Challenges for Accounting, Management Control and Internal Audit in The Public Finance Sector
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No307
Pages7-21
Publication size in sheets0.7
Keywords in PolishNowe Zarządzanie Publiczne (NPM), budżet zadaniowy, partnerstwo publiczno-prywatne, kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny
Keywords in EnglishNew Public Management (NPM), performance budgeting, public-private partnership, management control, internal audit
Abstract in PolishW polskim sektorze finansów publicznych przyjęto nową filozofię zarządzania New Public Management (NPM; Nowe Zarządzanie Publiczne). NPM traktowane jako reakcja na biurokrację administracji publicznej dotyczy wprowadzenia do zarządzania publicznego instrumentów sprawdzonych w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania: jak należy dostosować system rachunkowości i kontroli zarządczej oraz audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych dla skutecznego realizowania koncepcji NPM. W opracowaniu wykorzystano studia literaturowe, metodę analizę przepisów prawnych, standardów audytu oraz wnioskowanie.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_307/01.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-01-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?