Marketing w procesie komercjalizacji innowacji

Bogdan Sojkin

Abstract

The article presents the role and place of marketing in innovation commercialisation with special regard to various product categories. Basic instruments used in subsequent phases of the commercialisation process have been delineated, together with the scope of their application by companies. The significance of adopting proper criteria and marketing solutions to obtain proper market results has been underlined.
Author Bogdan Sojkin (WT / KMP)
Bogdan Sojkin,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsMarketing in the process of innovation commercialisation
Journal seriesLogistyka: czasopismo dla profesjonalistów, ISSN 1231-5478, (0 pkt)
Issue year2015
No2 [CD 2]
Pages1062-1069
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishMarketing; Innowacje; Rozwiązywanie problemów
Keywords in EnglishMarketing; Innovations; Solving problems
Abstract in PolishW artykule przedstawiono rolę i miejsce marketingu w komercjalizacji innowacji z ukierunkowaniem na różne kategorie produktu. Wskazano na podstawowe instrumenty marketingu wykorzystywane w poszczególnych fazach procesu komercjalizacji i zakres ich przedmiotowego wykorzystania przez przedsiębiorstwa. Podkreślono znaczenie przyjęcia odpowiednich kryteriów i rozwiązań marketingowych dla uzyskania odpowienich wyników rynkowych.
URL https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7466-artykul
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?