Innowacje w strategiach przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego

Piotr Lis , Joanna Mazurkiewicz , Kazimierz Pająk

Abstract

W opracowaniu wskazano na istnienie zależności pomiędzy wysokością nakładów na innowacje a rozwojem innowacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce. Dla Polski wnioski te są szczególnie istotne, bowiem działania proinnowacyjne zmniejszają ryzyko wpadnięcia w pułapkę średniego dochodu, która mogłaby spowodować zatrzymanie rozwoju kraju na obecnym etapie. Z perspektywy mikroekonomicznej, innowacje pozwalają wyjść poza strategię kosztową tworzenia przewagi konkurencyjnej (cena jako czynnik konkurencyjności) w kierunku strategii zróżnicowania (pozacenowe propozycję wartości). Zdaniem autorów sektor elektroenergetyczny jest istotnym obszarem wsparcia innowacyjności. Proces liberalizacji rynku energii elektrycznej wpłynął na powstawanie innowacji produktowych, technologicznych, organizacyjnych, w sferze zarządzania oraz innowacji procesowych. Warto wykorzystać tę szansę tworząc warunki do powstania innowacji w dobrze dopasowanym modelu biznesowym przedsiębiorstw elektroenergetycznych. W przypadku multikorporacji, o dużym stopniu zdywersyfikowania, które są specyficzne dla polskiego sektora elektroenergetycznego, autorzy stawiają za zasadne wdrożenie schematu rozdzielenia w modelu biznesowym. Będzie on efektywniej niż dotychczasowe rozwiązania wspierał innowacyjność w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych
Author Piotr Lis (WE / KPGiS)
Piotr Lis,,
- Department of Economic and Local Government Policy
, Joanna Mazurkiewicz (WE / KPGiS)
Joanna Mazurkiewicz,,
- Department of Economic and Local Government Policy
, Kazimierz Pająk (WZ / KTOiZ)
Kazimierz Pająk,,
- Department of Organisation and Management Theory
Pages112-126
Publication size in sheets0.7
Book Zamasz Krzysztof, Woszczyk Marek, Pająk Kazimierz (eds.): Innowacyjne przedsiębiorstwo energetyczne, 2015, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-8019-237-9, 273 p.
Keywords in Polishinnowacje sektora energetycznego
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?