Między globalizacją a glokalizacją

Małgorzata Słodowa-Hełpa

Abstract

The aim of the study is to confront the theoretical inspiration for interaction between globalization and localization with possibilities of using the strengths of these relationships at the local level. The inspiration for this was the author's confidence that they are not sufficiently used in comparison to the needs of taking into account in the process of strategic planning and management. In the first part, against the background of the origin, essence and different understanding of glocalization, its relationship with globalization is presented. In the next part of the article, where different faces of contemporary glocalisation are shown, there is a kind of bridge between the layer of the theoretical and practical aspects that are the subject of the third part, which presents good practices in the use of opportunities arising from globalization. In the conclusion, problems requiring further study and research are presented.
Author Małgorzata Słodowa-Hełpa (WE / KMiBR)
Małgorzata Słodowa-Hełpa,,
- KMiBR
Other language title versionsBetween Globalization and Glocalization
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No5
Pages7-22
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishglobalizacja, glokalizacja, lokalizacja, rozwój lokalny, rozwój zintegrowany, spójność terytorialna, glokalne strategie rozwoju
Keywords in Englishglobalization, glocalization, localization, local development, integrated development, territorial cohesion, local development strategies
Abstract in PolishCelem opracowania jest konfrontacja inspiracji teoretycznych dotyczących interakcji między globalizacją a lokalizacją z możliwościami wykorzystania atutów tych powiązań na poziomie lokalnym. Inspiracją było przeświadczenie autorki o ciągle niedostatecznym w stosunku do potrzeb ich uwzględnianiu w procesie planowania i zarządzania strategicznego. W pierwszej części, na tle genezy, istoty oraz różnego rozumienia glokalizacji, przedstawiono jej powiązania z globalizacją. Kolejna część artykułu, ukazująca różne oblicza współczesnej glokalizacji, jest swego rodzaju pomostem między warstwą teoretyczną a aspektami praktycznymi będącymi przedmiotem trzeciej części, w której zaprezentowano dobre praktyki w zakresie wykorzystania możliwości płynących z globalizacji. W Zakończeniu, oprócz wniosków i postulatów, wskazano problemy wymagające dalszych badań.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.5.1
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/01_slodowa_helpa.pdf
Languagepl polski
File
01_slodowa_helpa.pdf 431.72 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-10-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?