O narracjach w rachunkowości, czyli jak zarządzać wrażeniem

Marek Masztalerz

Abstract

Accounting communication has been becoming more and more narrative, which raises the question about the causes and consequences. Firstly, the relations between language and accounting are discussed. Two aspects of these relations are shown: accounting as a language (of business), and (natural) language in accounting. Then the phenomenon of the increasing importance of language and narratives in accounting is analysed, and seven factors of this development are identified. Considering that narratives play an increasingly important role in the accounting communication, methods of how to use narratives in image creation and impression management are presented. Finally, synthetic conclusions are made and possible directions for future research are indicated.
Author Marek Masztalerz (WZ / KR)
Marek Masztalerz,,
- Department of Accounting
Other language title versionsOn Accounting Narratives or How to Manage Impression
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No274
Pages16-25
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrachunkowość, sprawozdawczość, narracja, zarządzanie wrażeniem
Keywords in Englishaccounting, reporting, narratives, impression management
Abstract in PolishPunktem wyjścia artykułu jest obserwacja, że komunikacja w rachunkowości staje się coraz bardziej narracyjna, co rodzi pytanie o przyczyny i możliwe skutki. Najpierw omówiono związki między językiem a rachunkowością. Relacje te przedstawiono w dwóch aspektach: z jednej strony rachunkowość jako język (biznesu), a z drugiej - język (naturalny) w rachunkowości. Następnie poddano analizie zjawisko rosnącego znaczenia języka i narracji w rachunkowości oraz zidentyfikowano siedem czynników rozwoju. Uznawszy, że narracje odgrywają coraz ważniejszą rolę w komunikacji w rachunkowości, przedstawiono sposoby wykorzystania narracji do kreowania obrazu jednostki i zarządzania wrażeniem. Na koniec sformułowano wnioski z przeprowadzonych rozważań i wskazano kierunki dalszych badań.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/247726?id=247726&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?