Efektywna organizacja dostarczania dóbr publicznych - na przykładzie sektora edukacji w Polsce

Jan Polcyn , Sebastian Stępień

Abstract

The problem of quantifying public goods (PGs), and measuring efficiency of organization providing PG it is one of the most complex question of public choice theory. Unfortunately, there is no common methodology of research in that area, and universal methods of quantification and valuation of public goods do not exist. Therefore, the main objective of this article is to develop a universal methodology for measuring the quality and quantity of public goods, as well as the efficiency of organization responsible for their provision in different sectors of the economy. The article is, however, not only methodological discussion. Authors have attempted to apply the developed methodology to investigate the process of providing public goods in the education sector in Poland, choosing as a case study Wielkopolska region.
Author Jan Polcyn - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Jan Polcyn,,
-
, Sebastian Stępień (WE / KMiGŻ) - [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile]
Sebastian Stępień,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Other language title versionsEfficient Organization for Public Goods Provision - Based on the Educational Sector in Poland
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, ISSN 2391-9167, (B 9 pkt)
Issue year2016
No2 (21)
Pages266-280
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishdobra publiczne; sektor edukacji; analizy taksonomiczne; finansowanie edukacji
Keywords in Englishpublic goods; educational sector;, taxonomic analysis; financing system for education
Abstract in PolishProblem kwantyfikacji dóbr publicznych, a tym bardziej pomiaru efektywności organizacyjnej ich dostarczania należy do najbardziej złożonych problemów teorii wyboru publicznego. Niestety nie ma w tym względzie powszechnie akceptowanej metodyki badań, a uniwersalne metody kwantyfikacji i waloryzacji dóbr publicznych w zasadzie nie istnieją. Dlatego głównym celem artykułu jest opracowanie uniwersalnej metodyki pomiaru ilości i jakości dóbr publicznych, a także efektywności organizacyjnej procesu ich dostarczania w różnych sektorach gospodarki, która umożliwiłaby wykonywanie analiz taksonomicznych. Artykuł ma jednak wymiar nie tylko metodologiczny. Autorzy podjęli próbę zastosowania opracowanej metodyki do zbadania procesu dostarczania dóbr publicznych w sektorze edukacji w Polsce, wybierając jako studium przypadku województwo wielkopolskie w układzie powiatów.
URL http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2016/2.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-02-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?