Rural Tourism and Non - Agricultural Activities in Rural Areas in Poland

Jan Sikora

Abstract

Rural tourism is increasingly incorporated in strategies of development of rural areas in Poland. This paper presents a characterization of the development of rural tourism in the context of other types of non-agricultural activities in the countryside. The socio-economic status of rural areas and the respective needs of the inhabitants of the country were indicated. The basic need is searching for additional incomes for households. Rural tourism represents an example of supplementation of budgets of agricultural households and takes the third place among other types of non-agricultural entrepreneurship (following services for agricultural farms and forestry, services for rural population and retail sales). These activities are performed by families and mainly provided by small-sized agricultural farms. This paper points to the regions where, due to the advantageous tourism potential, this type of economic activity is developing most dynamically. The paper was based on the analysis of secondary source materials, with the main emphasis on the related literature, statistical materials and reports from national-scale empirical surveys devoted to the subject discussed.
Author Jan Sikora (WE / KSiF)
Jan Sikora,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsTurystyka wiejska w działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich w Polsce
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki, ISSN 1644-0501, e-ISSN 2353-3188, (B 13 pkt)
Issue year2014
No4 (28)
Pages163-176
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishturystyka wiejska, działalność pozarolnicza, wieś
Keywords in Englishrural tourism, non-agricultural activities, the country
Abstract in PolishTurystyka wiejska coraz szerzej wpisuje się w strategię wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. W artykule przedstawiono charakterystykę stanu rozwoju turystyki wiejskiej w kontekście innych rodzajów działalności pozarolniczej na wsi. Wskazano na sytuację społeczno-ekonomiczną obszarów wiejskich i wynikające z niej potrzeby mieszkańców wsi. Podstawową potrzebą jest poszukiwanie dodatkowych dochodów w gospodarstwach domowych. Turystyka wiejska stanowi przykład uzupełniania budżetów gospodarstw rolnych i znajduje się na trzecim miejscu wśród innych rodzajów przedsiębiorczości pozarolniczej (po usługach dla gospodarstw rolnych i leśnictwa oraz usługach dla ludności wiejskiej i sprzedaży detalicznej). Jest to działalność rodzinna, w przeważającym zakresie świadczona przez mniejsze obszarowo gospodarstwa rolne. W artykule wskazano na regiony, w których ze względu na sprzyjający potencjał turystyczny najszerzej rozwija się ta działalność gospodarcza. Artykuł napisany został na podstawie analizy materiałów wtórnych, głównie literatury przedmiotu, materiałów statystycznych i raportów z ogólnopolskich badań empirycznych poświęconych omawianemu tematowi.
URL http://www.wzieu.pl/zn/836/ZN_836.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?