Badanie kryteriów monetarnych konwergencji nominalnej w modelu DSGE nowej szkoły keynesowskiej

Karolina Sobczak

Abstract

The aim of this paper is to analyse how monetary criteria of nominal convergence, which rely to interest rate, inflation and exchange rate, affect economy and monetary policy if monetary authorities account for the criteria. To this end we present a model of the New Keynesian school in which there is a description of monetary policy. Conducting their policy, monetary authorities exploit Taylor rule. We propose various forms of this rule that refer to relation with given monetary convergence criterion. In the study we analyse monetary policy in respect of accounting for the criteria. We compare reaction of the model variables depending on chosen monetary policy scenario. In the paper we show that when monetary policy take into account the nominal convergence criteria, then it influences both nominal and real side of economy. In particular we display that introducing the criteria in to the interest rate rule does not have any negative impact on real economic convergence.
Author Karolina Sobczak (WIiGE / KEM)
Karolina Sobczak,,
- Department of Mathematical Economics
Other language title versionsMonetary Criteria of Nominal Convergence in the New Keynesian Model
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol13
No4, cz. 2
Pages261-285
Publication size in sheets1.2
Keywords in Polishkurs walutowy, modele DSGE, polityka pieniężna, reguła stopy procentowej, stopa inflacji
Keywords in Englishexchange rate, DSGE models, inflation rate, interes t rate rule, monetary policy
Abstract in PolishCelem artykułu jest zbadanie, jak na gospodarkę oraz politykę pieniężną wpływa respektowanie przez władze monetarne kryteriów konwergencji nominalnej w zakresie stopy procentowej, poziomu inflacji oraz kursu walutowego. W tym celu przedstawiamy model DSGE nowej szkoły keynesowskiej z częścią opisującą politykę monetarną. Władze monetarne w prowadzeniu polityki pieniężnej posługują się regułą Taylora. Proponujemy rożne warianty tej reguły, oddające związek z poszczególnymi kryteriami konwergencji nominalnej. W opracowaniu przeprowadzamy analizę polityki pieniężnej pod kątem respektowania poszczególnych kryteriów. Porównujemy ze sobą reakcje zmiennych modelu w zależności od wybranego scenariusza polityki pieniężnej. W artykule pokazujemy, że uwzględnienie kryteriów konwergencji nominalnej w polityce pieniężnej wpływa na nominalną, jak i realną sferę gospodarki. W szczególności pokazujemy, że uwzględnienie kryteriów monetarnych w regule stopy procentowej nie ma negatywnego wpływu na realną konwergencję gospodarczą.
URL http://zif.wzr.pl/pim/2015_4_2_16.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?