Wizerunek gruzińskiego miasta Signagi wśród mieszkańców i zagranicznych turystów

Maia Maziashvili , Wiesław Ciechomski

Abstract

The article presents how the brand of the city is shaping. A main purpose of research was the diagnosis of the image of the Georgian city Signagi and presenting advantages and disadvantages in this image based on the opinion of the residents and tourists. The article shows the development of the Signagi city which was determined by the needs and expectations of addressees of marketing placement. Conclusion was based on the results of the questionnaire survey. Presented facts allow to say that Signagi city might show off with many advantages: a landscape, architecture, historical objects, museums or the production of wine which goes back to 8 thousand years. Those advantages should be used the best possible way to create the image of the city.
Author Maia Maziashvili - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH), MNiSW [80]
Maia Maziashvili,,
-
, Wiesław Ciechomski (WZ / KHiM)
Wiesław Ciechomski,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsThe image of the Georgian city Signagi among the residents and international tourists
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No10 [CD]
Pages335-347
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishmarketing terytorialny, wizerunek miasta Signagi
Keywords in Englishplace-marketing, the image of the Signagi city
Abstract in PolishArtykuł porusza zagadnienie kształtowania marki miasta. Głównym celem badań była diagnoza wizerunku gruzińskiego turystycznego miasta Signagi oraz określenie atutów i wad tego wizerunku na podstawie opinii mieszkańców i turystów. W artykule skoncentrowano się na rozwoju miasta Signagi, który jest determinowany przez właściwie zaspokojenie potrzeb i oczekiwań adresatów marketingu terytorialnego. Rozważania oparto o wyniki własnych sondażowych badań ankietowych. Przedstawione wyniki badań pozwalają stwierdzić, że miasto Signagi możne pochwalić się wieloma atutami, jakimi są krajobraz miasta, charakterystyczna architektura, historyczne zabytkowe obiekty, muzea czy kultura produkcji i konsumpcji wina, która sięga 8 tys. lat. Atuty te należy optymalnie wykorzystać w kreowaniu wizerunku miasta.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MARKETING_I_RYNEK_CD_10_2017.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?