Czy ekonomiści wierzą jeszcze w wolny rynek?

Halina Zboroń

Abstract

Specifying the area of her interest the author declares that the stated problem is considered with regard to the views shared within the circle of economists by relating them to the context of the recent economic crisis and the discussion of its possible causes. According to the author, the crisis of faith in the idea of a free market concerns its neoliberal interpretation adopted in the framework of neo-classical economics. Ongoing discussion within orthodox economics between representatives of the neo-classical and the neo-keynesian approach allow to draw a conclusion that there is an urgent need to reformulate the meaning of the term free market in accordance with more clearly and more commonly manifested eagerness to depart from the neoliberal project of the social order.
Author Halina Zboroń (WE / KSiF)
Halina Zboroń,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsDo Economists Still Believe in the Free Market?
Journal seriesPrakseologia, ISSN 0079-4872, (B 13 pkt)
Issue year2015
No157/2
Pages33-51
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishwolny rynek, kryzys gospodarczy, neoliberalizm, ekonomia neoklasycznay
Keywords in Englishfree market, economic crisis, neoliberalism, neoclassical economics
ASJC Classification1211 Philosophy; 1400 General Business, Management and Accounting
Abstract in PolishPrecyzując obszar swoich zainteresowań, autorka deklaruje, że postawiony problem rozważa w odniesieniu do poglądów podzielanych w środowisku ekonomistów, odnosząc je do kontekstu ostatniego kryzysu gospodarczego oraz dyskusji dotyczących jego przyczyn. Jej zdaniem kryzys wiary w ideę wolnego rynku dotyczy jej neoliberalnej interpretacji dokonanej w ramach ekonomii neoklasycznej. Dyskusje toczące się w obrębie ekonomii ortodoksyjnej pomiędzy reprezentantami podejścia neoklasycznego i neokeynesistowskiego pozwalają wysnuć wniosek, że istnieje pilna potrzeba przeformułowania treści pojęcia wolny rynek stosownie do coraz wyraźniej i powszechniej manifestowanych pragnień odejścia od neoliberalnego projektu porządku społecznego
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?