Rolnictwo w rozwoju zrównoważonym UE

Katarzyna Smędzik-Ambroży

Abstract

The aim of the article was to evaluate the development of the share of agrienvironmental payments in the value of total agricultural subsidies across the EU in 2007- -2013. Division for EU-15 countries and EU-12 countries was adopted. The study involved 27 representative farms for agriculture in EU countries in 2007-2013. The analysis was based on EUFADN data. It was shown that there were no statistically significant differences between the average value of shares of agrienvironmental payments in the value of total agricultural subsidies between the countries of EU-15 and countries of EU-12. Therefore we rejected the hypothesis of the article which spoke that the share of agri-environmental payments in the total value of payments were higher in the EU-15 than the EU-12. Considerable variation in the shares of agrienvironmental payments in the value of total agricultural subsidies between countries the EU-27 was showed. In shaping this diversity the importance of factors such as natural conditions or tailoring agrienvironmental payments to the needs of farmers was accentuated.
Author Katarzyna Smędzik-Ambroży (WE / KMiGŻ)
Katarzyna Smędzik-Ambroży,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsAgriculture in The Sustainable Development of The EU
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No453
Pages77-86
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrolnictwo UE, programy rolnośrodowiskowe, wpływ rolnictwa na kapitał naturalny
Keywords in EnglishEU agriculture, agrienvironmental programs, impact of agriculture on natural capital
Abstract in PolishCelem artykułu była ocena kształtowania się udziałów dopłat rolnośrodowiskowych w wartości dopłat rolniczych ogółem w poszczególnych krajach UE w latach 2007- -2013, z podziałem na kraje UE-15 i UE-12. Badaniem objęto 27 gospodarstw reprezentatywnych dla poszczególnych krajów UE w latach 2007-2013. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane EUFADN. Udowodniono, że nie występowały istotne statystycznie różnice pomiędzy średnimi udziałami wartości dopłat rolnośrodowiskowych w wartości dopłat rolniczych ogółem pomiędzy krajami UE-15 i UE-12. Zatem odrzucono hipotezę opracowania głoszącą, że udziały dopłat na rzecz działań rolnośrodowiskowych w ogólnej wartości dopłat w latach 2007-2013 były wyższe w krajach UE-15 niż UE-12, co miało wynikać z różnic w produktywności rolnictwa. Wskazano również znaczne zróżnicowanie wysokości tych udziałów pomiędzy krajami UE-27. Podkreślono znaczenie uwarunkowań przyrodniczych czy dopasowań programów rolnośrodowiskowych do potrzeb rolników w kształtowaniu tego zróżnicowania.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.453.06
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=36265&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruEkonomia środowiska i polityka ekologiczna
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?