Rolnictwo w rozwoju zrównoważonym UE

Katarzyna Smędzik-Ambroży

Abstract

The aim of the article was to evaluate the development of the share of agrienvironmental payments in the value of total agricultural subsidies across the EU in 2007- -2013. Division for EU-15 countries and EU-12 countries was adopted. The study involved 27 representative farms for agriculture in EU countries in 2007-2013. The analysis was based on EUFADN data. It was shown that there were no statistically significant differences between the average value of shares of agrienvironmental payments in the value of total agricultural subsidies between the countries of EU-15 and countries of EU-12. Therefore we rejected the hypothesis of the article which spoke that the share of agri-environmental payments in the total value of payments were higher in the EU-15 than the EU-12. Considerable variation in the shares of agrienvironmental payments in the value of total agricultural subsidies between countries the EU-27 was showed. In shaping this diversity the importance of factors such as natural conditions or tailoring agrienvironmental payments to the needs of farmers was accentuated.
Autor Katarzyna Smędzik-Ambroży (WE / KMiGŻ)
Katarzyna Smędzik-Ambroży
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Inne wersje tytułuAgriculture in The Sustainable Development of The EU
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2016
Nr453
Paginacja77-86
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimrolnictwo UE, programy rolnośrodowiskowe, wpływ rolnictwa na kapitał naturalny
Słowa kluczowe w języku angielskimEU agriculture, agrienvironmental programs, impact of agriculture on natural capital
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu była ocena kształtowania się udziałów dopłat rolnośrodowiskowych w wartości dopłat rolniczych ogółem w poszczególnych krajach UE w latach 2007- -2013, z podziałem na kraje UE-15 i UE-12. Badaniem objęto 27 gospodarstw reprezentatywnych dla poszczególnych krajów UE w latach 2007-2013. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane EUFADN. Udowodniono, że nie występowały istotne statystycznie różnice pomiędzy średnimi udziałami wartości dopłat rolnośrodowiskowych w wartości dopłat rolniczych ogółem pomiędzy krajami UE-15 i UE-12. Zatem odrzucono hipotezę opracowania głoszącą, że udziały dopłat na rzecz działań rolnośrodowiskowych w ogólnej wartości dopłat w latach 2007-2013 były wyższe w krajach UE-15 niż UE-12, co miało wynikać z różnic w produktywności rolnictwa. Wskazano również znaczne zróżnicowanie wysokości tych udziałów pomiędzy krajami UE-27. Podkreślono znaczenie uwarunkowań przyrodniczych czy dopasowań programów rolnośrodowiskowych do potrzeb rolników w kształtowaniu tego zróżnicowania.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.453.06
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=36265&from=publication
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruEkonomia środowiska i polityka ekologiczna
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?