Zmiany w zachowaniach nabywców na rynku mody

Katarzyna Sempruch-Krzemińska , Jacek Kall , Aleksandra Perchla-Włosik , Alicja Raciniewska

Abstract

Sektor odzieżowy to jedna z bardziej dynamicznie zmieniających się branż. Na polskim rynku obserwujemy liczne zmiany rzutujące na zachowania nabywców – ich preferencje, potrzeby i zachowania zakupowe. W artykule dokonany został przegląd najbardziej istotnych zmian, takich jak rosnące znaczenie marki, wzrost zainteresowania konsumentów nowymi segmentami rynku, rozwój segmentu mody luksusowej czy też wzrost znaczenia etyki w modzie. W opracowaniu zaprezentowane zostały częściowe wyniki interdyscyplinarnych badań nad sektorem mody.
Author Katarzyna Sempruch-Krzemińska (WT / KMP)
Katarzyna Sempruch-Krzemińska,,
- Department of Product Marketing
, Jacek Kall - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Jacek Kall,,
-
, Aleksandra Perchla-Włosik - University of Wrocław (UWr), MNiSW [80]
Aleksandra Perchla-Włosik,,
-
, Alicja Raciniewska - Adam Mickiewicz University (UAM)
Alicja Raciniewska,,
-
Other language title versionsChanges in Consumer Behaviour on the Fashion Market
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2016
No43/3
Pages371-380
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzachowania konsumentów, rynek mody, badania rynku mody
Keywords in Englishconsumer behaviour, fashion market, fashion studies
DOIDOI:10.18276/sip.2016.43/3-34
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3010/11569.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?