Wsparcie matek na polskim rynku pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka z perspektywy samorządu lokalnego

Paweł Wullert

Abstract

Regardless of the current topics of public debate or political viewpoints, it is indisputable that the demographic situation is one of the most important problems that the country faces. The intensification of the negative trends resulting from an ageing society necessitates the implementation of further family-friendly measures. Although this is predominantly the responsibility of the central government, the significance of the problem means that local governments have a role to play as well. The aim of this paper is to evaluate the present family-friendly policy solutions which aim at improving the situation of women in the labour market. An analysis of the range of currently used measures is the basis for indicating new solutions. It is important that attempts at changing stereotypical attitudes should be continued because women, despite having numerous advantages, often lose out to men beginning at the stage of recruitment. Encouraging employers to employ young mothers is a necessary step in the right direction.
Author Paweł Wullert (WZ / KZAZP)
Paweł Wullert,,
- KZAZP
Other language title versionsSupport for Mothers in the Polish Labour Market after a Break Connected with Giving Birth to a Child from the Perspective of Local Government
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No9
Pages192-205
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishsytuacja kobiet matek, rynek pracy, polityka prorodzinna, samorząd lokalny, pomoc de minimis
Keywords in Englishsituation of women/mothers, labour market, family-friendly policies, local government, de minimis help
Abstract in PolishNiezależnie od aktualnie poruszanych tematów w debacie publicznej czy poglądów politycznych nie podlega dyskusji, że sytuacja demograficzna jest jednym z najpoważniejszych problemów kraju. Nasilenie negatywnych trendów powodujących starzenie się społeczeństwa w pełni uprawnia do wdrażania kolejnych elementów polityki prorodzinnej. Mimo że predysponowane do tego są władze krajowe, powaga problemu pozwala twierdzić, że również samorząd terytorialny może tutaj odegrać pewną rolę. Celem artykułu jest diagnoza obecnie stosowanych rozwiązań polityki prorodzinnej mającej na celu poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy. W wyniku analizy wielu podejmowanych działań wskazano inne, dotychczas niestosowane. Próby zmiany stereotypowego podejścia powinny być kontynuowane, gdyż kobiety mimo wielu zalet często przegrywają z mężczyznami już na etapie rekrutacji. Prawdopodobieństwo utraty pracownika z powodu powiększenia przez niego rodziny często bywa dla pracodawcy problemem.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/11_wullert.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_11_wullert.pdf 167.19 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 6.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?