Polska wobec wyzwań gospodarki globalnej

Marian Gorynia , Katarzyna Mroczek-Dąbrowska , Aleksandra Kania , Szymon Bytniewski

Abstract

Globalizacja jest wielowymiarowym procesem oddziaływującym na praktycznie wszystkie aspekty funkcjonowania gospodarek – od społeczno-kulturowego aż po wymiar ekonomiczny, czy polityczny. Proces ten ma swoje pozytywne, jak i negatywne oblicze, ma zatem swoich zwolenników, jak i przeciwników. Jednak zgoda na przynależność do światowego systemu gospodarczego sprawia, że w mniejszym lub większym stopniu każdy kraj odczuwa jej skutki. Autorzy niniejszej publikacji jako cel badawczy postawili sobie za zadanie zbadanie, jak dotychczasowe doświadczenia globalizacji, transformacji ustrojowej oraz integracji wpłynęły na pozycję Polski w zglobalizowanym świecie, oraz jakich wyzwań może ona oczekiwać w najbliższej przyszłości. Jak wspomniano, globalizacja jest procesem wieloaspektowym, tym samym dyskurs jej dotyczący wymaga szerokiego spojrzenia badawczego, łączącego ekonomię, politykę, prawo, socjologię oraz inne sfery życia. Niemniej w opracowaniu przyjęto perspektywę ekonomiczną, która w dużej mierze uwarunkowana jest kompetencjami Autorów. Tym samym przedstawione rozważania będą miały charakter cząstkowego spojrzenia na Polskę w erze globalizacji i na wyzwania, jakie na nią czekają.
Author Marian Gorynia (WGM / KKM)
Marian Gorynia,,
- Department of International Competitiveness
, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska (WGM / KKM)
Katarzyna Mroczek-Dąbrowska,,
- Department of International Competitiveness
, Aleksandra Kania (WGM / KKM)
Aleksandra Kania,,
- Department of International Competitiveness
, Szymon Bytniewski (WGM / KKM)
Szymon Bytniewski,,
- Department of International Competitiveness
Pages201-210
Publication size in sheets0.5
Book Stelmach Andrzej, Szymczyński Tomasz R., Walkowski Maciej (eds.): Stosunki międzynarodowe w procesie zmian. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zdzisławowi W. Puśleckiemu, 2018, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISBN 978-83-65817-38-9, 808 p.
Keywords in Polishglobalizacja, integracja, Polska, Brexit
Keywords in Englishglobalisation, integration, Poland, Brexit
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 24-04-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?