Badanie zależności pomiędzy funduszami ETF na rynku surowców energetycznych

Blanka Łęt

Abstract

Purpose – The goal of the paper is to examine the dependencies between the financial instruments related to crude oil and natural gas markets. In this study, we also verify whether the listings of examined ETFs have the same dynamics and properties as original benchmarks and whether the detected linkages are constant over time. Methodology – We apply multivariate corrected Dynamic Conditional Correlation (cDCC) model by Aielli (2013), which is a modified version of Engle’s (2002) DCC-GARCH model. Findings – Among the examined assets the most correlated are funds that replicate indices of companies that primarily develop and produce crude oil and natural gas. Additionally, there are strong linkages between them and the fund that track the crude oil West Texas Intermediate futures price. Value – We analyse the dependencies on the oil and gas market using the most liquid exchange traded funds. The added value of this article is that it compares the properties and linkages of ETFs and related indices.
Author Blanka Łęt (WIiGE / KMS)
Blanka Łęt,,
- Department of Applied Mathematics
Other language title versionsAn analysis of the dependecies between the energy commodity exchange traded funds
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No2 (86)
Pages313-324
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishfundusze ETF, ropa naftowa, gaz ziemny, model DCC-GARCH
Keywords in EnglishExchange Traded Fund, crude oil, natural gas, DCC-GARCH model
Abstract in Polish Cel – Celem artykułu jest analiza siły powiązań pomiędzy instrumentami finansowymi zwią- zanymi z sektorem dwóch surowców energetycznych: ropy naftowej i gazu ziemnego. Zweryfikowano, czy notowania funduszy Exchange Traded Fund podlegają podobnej dynamice co replikowane benchmarki oraz czy wyznaczona siła powiązań jest stała w czasie. Metodologia badania – Badanie przeprowadzono, wykorzystując wielowymiarowy skorygowany model dynamicznych korelacji warunkowych cDCC-GARCH zaproponowany przez Aielliego (2013), będący modyfikacją modelu DCC-GARCH wprowadzonego przez Engle’a (2002). Wynik – Wśród zbadanych instrumentów najsilniej skorelowane są notowania funduszy replikujących indeksy grupujące akcje spółek z sektora ropy i gazu. Ponadto silnym powiązaniom podlegają badane fundusze z funduszem replikującym kurs terminowy ropy naftowej West Texas Intermediate. Wartość – Analizowana siła powiązań pomiędzy instrumentami związanymi z rynkiem surowców energetycznych badana jest w kontekście popularnych wśród inwestorów, najbardziej płynnych funduszy ETF. Wartoś- ciowa jest kwestia porównania własności statystycznych rozpatrywanych szeregów zwrotów dla funduszy ETF z szeregami zwrotów z oryginalnych benchmarków.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.86-26
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/346/article/1637/
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruRynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?