Analiza wybranych proekologicznych rozwiązań możliwych do zastosowania w procesie wydobycia gazu z łupków

Robert Bocianowski

Abstract

The paper examines selected technical and technological solutions which are possible to use with the their relation to the impact on the ambience, the environment and resources.
Author Robert Bocianowski (UEP)
Robert Bocianowski,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsAnalysis of the selected pro-ecological technological solutions that could be applied in the shale gas extraction
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404, (B 11 pkt)
Issue year2017
No8
Pages314-324
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzasoby niekonwencjonalne, gaz łupkowy, szacowanie cyklu życia LCA, bezpieczeństwo środowiskowe, efektywność ekologiczna, górnictwo otworowe
Keywords in Englishunconventional resources shale gas, life cycle assessment LCA, natural environment safety, ecological effi ciency, borehole minin
Abstract in PolishW publikacji przeanalizowano wybrane, możliwe do zastosowania rozwiązania techniczno-technologiczne, związane z wpływem na otoczenie, środowisko naturalne i potencjalne zasoby. Wpływ ten analizowany jest na różnych kluczowych etapach towarzyszących procesowi wydobycia gazu z łupków.
DOIDOI:10.15199/17.2017.8.1
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-108793-analiza-wybranych-proekologicznych-rozwiaza%C5%84-mo%C5%BCliwych-do-zastosowania-w-procesie-wydobycia-gazu-z-%C5%82upk%C3%B3w-gaz-woda-i-technika-sanitarna-2017-8.html
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Uwagiw wersji papierowej czasopisma błędny tytuł artykułu: Wstępna analiza środowiskowa (LCA) metody szczelinowania za pomocą ditlenku węgla = Preliminary environmental analysis (LCA) of fracturing method with carbon dioxide
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?