Zatrzymana rewolucja? Zmiany w podziale pracy w gospodarstwach domowych : międzynarodowe badania porównawcze

Piotr Michoń

Abstract

The idea of stalled revolution appears in the writings on division of work, particularly house-work, in the households. The literature is dominated with the studies that focus on the division of housework without taking paid work into consideration; the studies related primarily to the very rich countries, and often lack the distinction between couples where both partners are employed and couples where one of the partners is not employed. The purpose of the paper is to compare the distribution of paid and unpaid work in the households in countries with different level of wealth. The main conclusion of the empirical study: along with the enrichment of the population decreases the amount of paid and unpaid work in the household, and the decline relates mostly to women.
Author Piotr Michoń (WE / KPiPS)
Piotr Michoń,,
- Department of Labour and Social Policy
Other language title versionsStalled Revolution? Cross-Country Comparative Study of the Changes in the Division of Housework
Journal seriesPolityka Społeczna, ISSN 0137-4729, (B 12 pkt)
Issue year2015
No2
Pages27-33
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishPodział pracy, Praca kobiet, Kobieta w rodzinie, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Mężczyzna, Kobieta, Nierówności społeczne, Porównania międzynarodowe
Keywords in EnglishDivision of labour, Female labour, Women in family, Equal rights for women and men, Men, Woman, Social inequality, International comparisons
Abstract in PolishO zatrzymanej rewolucji pisze się w kontekście podziału pracy w gospodarstwach domowych, a szczególnie w odniesieniu do obciążenia kobiet pracą niepłatną. W literaturze na temat pracy niepłatnej dominuje ujęcie, w którym autorzy poświęcają uwagę głównie podziałowi pracy niepłatnej w domu, badając ją w oderwaniu od pracy płatnej; badania dotyczą przede wszystkim krajów bogatych; a przy tym często brakuje w nich rozróżnienia na pary, w których oboje partnerów pracuje zawodowo i pary, w których jeden z partnerów pozostaje w domu. Celem artykułu jest porównanie podziału pracy płatnej i niepłatnej w gospodarstwach domowych w krajach o zróżnicowanym poziomie bogactwa. Podstawowy wniosek z przeprowadzonego badania: wraz z bogaceniem się społeczeństw maleje ilość pracy płatnej i niepłatnej wykonywanej w gospodarstwie domowym, a spadek ten dotyczy głównie kobiet.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2020-09-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?