Postrzeganie produktów pochodzących od lokalnych dostawców w kontekście etnocentryzmu i koncepcji CSR - perspektywa nabywców

Magdalena Stefańska

Abstract

In the past years there has been a change in the strategies of assortment of shops. In addition to products labeled global, international brands on offer are more and more products from local suppliers. Retailers thus emphasize their belonging to the community and express concern about its development and wealth creation. Whether their actions are noticed and affect the consciousness of buyers has been the subject of analysis and evaluation in this article. The subject of discussion is therefore evaluation made by buyers of the role of retailers in meeting their needs regarding offering products from local markets.
Author Magdalena Stefańska (WZ / KSM)
Magdalena Stefańska,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsThe perception of products from local suppliers in the context of ethnocentrism and CSR's concept - the prospect of buyers
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No6 [CD]
Pages705-719
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishetnocentryzm, społeczna odpowiedzialność biznesu, zachowania nabywców, przedsiębiorstwa handlu detalicznego
Keywords in Englishethnocentrism, corporate social responsibility, the behavior of buyers, strategy of retailers
Abstract in PolishW ciągu ostatnich lat nastąpiły zauważalne zmiany w strategiach asortymentowych detalistów. Oprócz produktów oznakowanych globalnymi międzynarodowymi markami w ofercie sklepów coraz częściej można znaleźć produkty pochodzące od lokalnych dostawców. Detaliści, eksponując produkty od lokalnych producentów, podkreślają swoją przynależność do lokalnej społeczności i wyrażają troskę o jej rozwój i budowanie dobrobytu. To, czy ich działania są zauważane i wpływają na świadomość nabywców, nie jest jednak w pełni rozpoznane, stąd właśnie ta kwestia stanowiła podstawę do analizy i oceny w niniejszym artykule. Przedmiotem rozważań jest zatem dokonywana przez nabywców ocena roli detalistów w zaspokajaniu potrzeb poprzez oferowanie produktów pochodzących z lokalnych rynków.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Etnocentryzm_konsumencki_MiR_nr_6_2014.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-06-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?