Znaczenie samorządu lokalnego w modelu potrójnej helisy (Triple Helix Model) na przykładzie poznańskiegoobszaru metropolitalnego

Robert Romanowski

Abstract

The goal of a paper is to determine the importance of local activities to create relations between science and business representatives. The relations are essential for raising the role of territorial units in the global economy and the creation of permanently growing metropolitan areas. The main features of the triple helix model are described in the paper as well as identification of the optional nature of the local authorities activities wishing to promote relations at the interface of science and business, which means in place marketing support of local business export activities. Furthermore, some examples of support provided by local authorities are presented in education, infrastructure development and determining the trends and courses of strategic development. At the end, some recommendations for representatives of each of the three types of entities operating in the triple helix model are formulated.
Author Robert Romanowski (WZ / KHiM)
Robert Romanowski,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsThe Importance of Local Government in the Triple Helix Model on the Base of Poznań Metropolitan Area
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No10 [CD]
Pages440-445
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish model potrójnej helisy, obszar metropolitalny, marketing terytorialny
Abstract in PolishCelem opracowania jest określenie znaczenia działań samorządów lokalnych na rzecz tworzenia powiązań nauka - biznes. Powiązania takie są niezbędne dla podnoszenia roli danej jednostki samorządu terytorialnego w globalnej gospodarce i tworzenia trwale rozwijających się obszarów metropolitalnych. W artykule omówiono główne cechy modelu potrójnej helisy oraz wskazano na fakultatywny charakter działań władz samorządowych chcących wspierać powiązania na styku nauka - biznes, co w marketingu terytorialnym oznacza wspieranie eksportu lokalnych przedsiębiorstw. Ponadto omówiono wybrane przykłady wsparcia udzielanego przez władze samorządowe w zakresie edukacji, tworzenia infrastruktury i określaniu kierunków rozwoju strategicznego. Na końcu sformułowano zalecenia dla przedstawicieli każdego z trzech typów podmiotów działających w modelu potrójnej helisy.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-07-31)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?