Konsument usług turystycznych w dobie sharing economy

Klaudyna Kowalska

Abstract

Research on the sharing economy is gaining popularity due to the development of initiatives and companies coordinating and supporting the exchange of services directly between consumers, such as Couch surfing, Airbnb or BlaBlaCar. Along with their appearance, there have been changes in the behavior of consumers, including the roles they play in the tourism market. The purpose of the paper is to identify and analyze the role of tourism services consumer in the sharing economy. The research method used to achieve the aim of the study was an analysis of secondary sources. The first part of the paper presents an overview of the phenomenon. The second part presents the symptoms of the sharing economy in tourism and the problems related to its development. Further considerations refer to the changing role of the consumers of tourism services. The analysis helped to identify three roles: the recipient, the provider and the fully sharing consumer. Finally, conclusions and proposals for future research are presented.
Author Klaudyna Kowalska (WGM / KT)
Klaudyna Kowalska,,
- Department of Tourism
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol6
No10
Pages7-20
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishgospodarka współdzielenia, konsumpcja kolaboratywna, rynek turystyczny, konsument, zachowania konsumentów
Keywords in Englishsharing economy, collaborative consumption, tourism market, consumer, consumer behavior
Abstract in Polish Badania nad sharing economy zyskują na popularności za sprawą rozwoju inicjatyw oraz firm koordynujących i wspierających wymianę usług bezpośrednio między konsumentami, takich jak Couchsurfing, Airbnb czy BlaBlaCar. Wraz z ich pojawieniem się nastąpiły zmiany w obrębie zachowań konsumentów, w tym ról, jakie odgrywają oni na rynku turystycznym. Celem artykułu jest identyfikacja i analiza ról konsumenta usług turystycznych w obszarze sharing economy. Metodą badawczą wykorzystaną do osiągnięcia celu pracy była analiza treści źródeł wtórnych, w tym literatury anglojęzycznej. W pierwszej części artykułu przedstawiono ogólny zarys zjawiska. Następnie zaprezentowano przejawy sharing economy w turystyce oraz problemy związane z jego rozwojem. Dalsze rozważania dotyczą zmieniającej się roli konsumenta usług turystycznych. Przeprowadzona analiza pozwoliła na zidentyfikowanie ról: konsumenta usługobiorcy, konsumenta usługodawcy oraz konsumenta w pełni współdzielącego. Całość zakończono wnioskami i propozycją przyszłych badań.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2018.10.1
Languagepl polski
File
SOEP 2018-10 -Kowalska.pdf of 28-03-2019
255.52 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?