Effect of gelatin on the viscosity of shampoo

Dobrawa Kwaśniewska , Daria Wieczorek

Abstract

It is estimated that the shampoos and hair conditioners are now one of the most important segments of the cosmetics market. Shampoos available in the market are very different, these differences are usually based on the form in which they are present on the market or on the properties. Due to the prevalence form of shampoos can be divided into liquids, liquid creams, gels, mousse and dry powders (dry shampoos). Due to the their functions can be distinguished: ordinary shampoo, mild shampoo, beauty shampoo, conditioning shampoos, special care shampoos. Regardless of the form and characteristics of the most important components of the shampoo are: principle surface active agents, secondary surfactants, foam stabilizers, rheology-modifying, conditioning ingredients, dyes, preservatives, perfumes and pearlescent agents. Obviously the most important function of shampoo is their washing function, however, not only this determine consumers purchasing decisions. A significant impact on consumers purchasing decisions have the viscosity of the product. Cosmetic products having high viscosity are considered by consumers as products rich of active components. Proper viscosity of the product is also important due to the ease of product application from the bottle, time to move the product from the bottom to the mouth of the bottle and the solubility of the product in water. For this reason, we conducted research aimed at finding new efficient viscosity modifiers. In this study evaluated the effect of the addition of gelatin on the viscosity of a standard shampoo. Also the effect of storage temperature was evaluated. The effect of gelatin addition to the composition of shampoo showed that this rheology-modifier and be insert to the shampoo in proper concertation. It can also replace the commonly used thickener (sodium chloride). However the storage temperature has an impact on the shampoo viscosity too.
Author Dobrawa Kwaśniewska (WT / KTiAI)
Dobrawa Kwaśniewska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Daria Wieczorek (WT / KTiAI)
Daria Wieczorek,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Pages164-177
Publication size in sheets0.65
Book Gwiazdowska Daniela, Marchwińska Katarzyna (eds.): Current trends in commodity science : cosmetic products development , 2017, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISBN 978-83-943304-8-4, 250 p.
Keywords in Polishszampony, lepkość, żelatyna, kosmetyki
Keywords in Englishshampoos, viscosity, gelatin, cosmetics
Abstract in PolishOcenia się, że szampony oraz odżywki do włosów stanowią obecnie jeden z ważniejszych elementów rynku kosmetyków. Dostępne na rynku szampony są bardzo zróżnicowane, różnice te są zwykle oparte na formie, w jakiej są one obecne na rynku lub na właściwościach które przejawiają. Ze względu na postać występowania szamponów wyróżnia się szampony w postaci płynnej, ciekłe żele, kremy, pianki i proszki ( tzw. suche szampony). Biorąc pod uwagę właściwości, jakie wykazują wyróżnia się: szampony codziennego użytku, łagodne, upiększające, kondycjonujące oraz specjalnego przeznaczenia. Niezależnie jednak od formy i właściwości szamponów najistotniejszymi składnikami omawianych produktów są: główne i drugorzędowe środki powierzchniowo czynne, stabilizatory piany, modyfikatory reologii, składniki kondycjonujące, barwniki, konserwanty, substancje zapachowe i substancje nadające perłowy odcień. Oczywiście najważniejszą funkcją szamponu jest funkcja myjąca, ale nie tylko to determinuje decyzje zakupowe konsumentów. Znaczący wpływ na decyzje zakupowe ma lepkość produktu. Produkty kosmetyczne charakteryzujące się wysoką lepkością są odbierane przez konsumentów jako produkty o „bogatszym” składzie. Z tego względu przeprowadzono badania mające na celu znalezienie nowych skutecznych modyfikatory lepkości. W badaniach oceniano wpływ dodatku żelatyny na lepkości wzorcowego szamponu.
URL https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi29J7YqofbAhUC6CwKHb6PC6gQFggzMAA&url=http%3A%2F%2Fue.poznan.pl%2Fdata%2Fupload%2Farticles%2F20170918%2F4e5eb3570348660912%2Fcosmetic-product-development.pdf&usg=AOvVaw27PzXbepKTpFPhkwPfUmVm
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 19-03-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?