Użyteczność badań eye trackignowych w pomiarze utajonych determinant zachowań zakupowych nabywców / Usability of eye tracking research on the implicit determinants of customers’ behavior measurement

Urszula Garczarek-Bąk

Abstract

The aim of the article is to present the usability of eye tracking as a method of research of customers' behavior. The aim of the study has a theoretical and researching character. Apart from the essence of eye tracking research the article reveals the regulation procedure, recording session and eye tracking data forms presentation (heat maps, scan path and AOI). Special attention is focused on the potential technical and methodical difficulties that can emerge during the experiment.
Author Urszula Garczarek-Bąk (WZ / KHiM)
Urszula Garczarek-Bąk,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsUsability of Eye Tracking Research on the Implicit Determinants of Customers' Behavior Measurement
Journal seriesEkonometria. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1507-3866, e-ISSN 2449-9994, (B 14 pkt)
Issue year2016
No3 (53)
Pages54-71
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polisheye tracking, użyteczność badań eye trackingowych
Keywords in Englisheye tracking, usability of eye tracking research
Abstract in PolishCelem artykułu jest określenie użyteczności eye trackingu jako metody badania zachowań nabywców. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. W artykule, oprócz ukazania istoty badań eye trackingowych, opisano procedurę ich przygotowania i realizacji oraz wskazano możliwe formy prezentacji pozyskanych w ten sposób danych (mapy cieplne, ścieżki spojrzeń oraz analizę obszarów zainteresowania). Szczególną uwagę poświęcono także ewentualnym trudnościom metodycznym oraz technicznym występującym podczas realizacji eksperymentu badawczego.
DOIDOI:10.15611/ekt.2016.3.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=36365&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?