Alternative Trading Systems in Germany – Entry Standard vs. Neuer Markt

Sonia Woś

Abstract

The aim of the article is to compare the former German alternative market, the Neuer Markt, with the current Entry Standard, in the context of providing capital access to small and medium enterprises. The article characterizes the German capital market since 1987, focusing on the current alternative trading system - the Entry Standard segment. The objective has been achieved with the analysis of the Entry Standard IPO emission requirements, selected statements demanded from issuers and the market structure. Those issues are compared with the former Neuer Markt. During the research, foreign literature, press articles and Frankfurt Stock Exchange publications and reports were applied. The author wants to indicate the main similarities and differences between the Neuer Markt and the Entry Standard. The comparison confirms that the alternative trading system plays a huge role in providing capital access to small and medium enterprises.
Author Sonia Woś (WGM / KFM)
Sonia Woś,,
- Department of International Finance
Other language title versionsAlternatywny system obrotu w Niemczech - porównanie Entry Standard i Neuer Markt
Journal seriesEkonomia Międzynarodowa, ISSN 2082-4440, e-ISSN 2300-6005, (B 7 pkt)
Issue year2016
No15
Pages223-233
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishalternatywny system obrotu, niemiecki rynek kapitałowy, Frankfurcka Giełda Papierów Wartościowych, Neuer Markt, Entry Standard
Keywords in EnglishAlternative Trading System, German capital market, Frankfurt Stock Exchange, Neuer Markt, Entry Standard
Abstract in PolishCelem artykułu jest porównanie dawnego niemieckiego rynku alternatywnego, Neuer Markt, z obecnym rynkiem, Entry Standard, w kontekście zapewniania dostępu do kapitału małym i średnim przedsiębiorstwom. Artykuł zawiera charakterystykę niemieckiego rynku kapitałowego od 1987 r., przy czym skupiono się na obecnie funkcjonującym alternatywnym systemie obrotu - Entry Standard. Przeanalizowano warunki pierwszych ofert publicznych na rynku Entry Standard, wymogi wobec emitentów oraz strukturę rynku, porównując je z informacjami na temat działającego wcześniej rynku Neuer Markt. Dokonano przeglądu literatury, w tym publikacji giełdy frankfurckiej, skupiając się na podobieństwach i różnicach między rynkami. Potwierdzono hipotezę, że rynek alternatywny stanowi ważne źródło kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw.
DOIDOI:10.18778/2082-4440.15.04
URL http://ekonomia-m.pl/pdf/15.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?