Aspekty logistyczne funkcjonowania aptek szpitali publicznych w Polsce

Justyna Majchrzak-Lepczyk , Benedykt Bober

Abstract

In recent years, the conditions for the functioning of the public hospital pharmacies and pharmaceutical wholesalers have substantially changed. Rapidly changing environment, as well as the globalization of the pharmaceutical industry, the integration of organizational development of the IT determine the growth of interest in concepts of supply management, allowing operators to obtain medical competitive advantage. Comprehensive management is directed primarily at processes, time, quality, and partnerships with other entities (especially from pharmaceutical wholesalers). The purpose of this discussion is to draw attention to the need for a broad approach to process management flow of medical supplies and medicines, information, human factor within the medical entities integrated in the supply chain.
Author Justyna Majchrzak-Lepczyk (WGM / KLM)
Justyna Majchrzak-Lepczyk,,
- Department of International Logistics
, Benedykt Bober - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Benedykt Bober,,
-
Other language title versionsLogistical Aspects of Pharmacies Functioning in Public Hospitals in Poland
Journal seriesGospodarka Materialowa & Logistyka, ISSN 1231-2037, (B 8 pkt)
Issue year2016
No7
Pages15-20
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishlogistyka, proces logistyczny, apteka, łańcuch dostaw, bezpieczeństwo, sprawność
Keywords in Englishlogistics, logistics process, pharmacy, supply chain, security, efficiency
Abstract in PolishW ostatnich latach warunki funkcjonowania aptek szpitalnych publicznych oraz hurtowni farmaceutycznych uległy istotnej zmianie. Dynamicznie zmieniające się otoczenie, jak również globalizacja przemysłu farmaceutycznego, integracja organizacyjna, rozwój IT determinują wzrost zainteresowania koncepcjami zarządzania zaopatrzeniem, pozwalającymi uzyskać podmiotom medycznym przewagę konkurencyjną. Kompleksowe zarządzanie ukierunkowane jest przede wszystkim na procesy, czas, jakość, czy współpracę partnerską z innymi podmiotami (zwłaszcza z hurtowniami farmaceutycznymi). Celem niniejszych rozważań jest zwrócenie uwagi na konieczność szerokiego podejścia do zarządzania procesami przepływu materiałów medycznych oraz leków, informacji, czynnika ludzkiego w ramach podmiotów medycznych, zintegrowanych w łańcuchu dostaw.
URL http://www.gmil.pl/files/1402371585/file/gmil_nr_7_2016_int.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-05-01)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?