Konsumpcja kolaboratywna jako forma społecznych innowacji na rynku turystycznym

Ewa Markiewicz

Abstract

The article discusses the problem of co-consumption in the area of tourism. The first part presents the main features of the phenomenon and characterizes the basic determinants of coconsumption in tourism. Particular attention was paid to environmental factors (sustainable consumption), the importance of community and authenticity, and technological factors. In the following, the characteristics of the collaborative consumption as a form of social innovation in the tourist market were pointed out. Finally, there are dilemmas related to the apparent benefits of co-consumption. The aim of the article is to present the collaborative consumption as a form of social innovation in the tourism market
Author Ewa Markiewicz (WGM / KT)
Ewa Markiewicz,,
- Department of Tourism
Other language title versionsCollaborative consumption as a form of social innovation on the tourist market
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No11 [CD]
Pages333-344
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkonsumpcja kolaboratywna, innowacje społeczne, rynek turystyczny
Keywords in Englishcollaborative consumption, social innovation, tourist market
Abstract in PolishW artykule podjęto problematykę współkonsumpcji w obszarze turystyki. W pierwszej części przedstawiono główne cechy zjawiska oraz scharakteryzowano podstawowe determinanty współkonsumpcji w obszarze turystyki. Zwrócono szczególną uwagę na czynniki środowiskowe (konsumpcja zrównoważona), znaczenie wspólnoty i autentyczności oraz czynniki technologiczne. W dalszej części wskazano na cechy konsumpcji kolaboratywnej jako formy innowacji społecznych na rynku turystycznym. Na zakończenie przedstawiono dylematy związane z widocznymi korzyściami płynącymi ze współkonsumpcji. Celem artykułu jest prezentacja konsumpcji kolaboratywnej jako formy społecznych innowacji na rynku turystycznym.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_11_2017_CD.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?