Łaziernaja nanofluidika żydkich kristałłow

Izabela Śliwa , Alex V. Zakharov

Abstract

Stosując metody numeryczne, w ramach nieliniowego uogólnienia klasycznej teorii Ericksena - Lesliego, umożliwiając włączenie wkładów termomechanicznych zarówno do wyrażenia naprężenia ścinającego, jak i równania równowagi entropii, opisano kilka scenariuszy powstawania przepływów hydrodynamicznych w kanałach ciekłokrystalicznych zorientowanych nanoskalowo (VLC). W wyniku powstania zarówno gradientu temperatury nabla T, w początkowo równomiernie ogrzewanym kanale FLC pod działaniem skupionego promieniowania laserowego, jak i gradientu pola reżysera nabla \ hat n, pod działaniem statycznego pola elektrycznego, które naturalnie powstaje na granicy faz między LCD a ciałem stałym, a w wyniku interakcji nabla T i nabla \ hat n, strumień wirowy może ostatecznie powstać w kanale VLC w nanoskali.
Author Izabela Śliwa (WIiGE / KEM)
Izabela Śliwa,,
- Department of Mathematical Economics
, Alex V. Zakharov
Alex V. Zakharov,,
-
Journal seriesFizika Tverdogo Tela, ISSN 0367-3294, (0 pkt, Not active)
Issue year2020
No6
Pages965-973
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishciekłe kryształy, nanofluidystyka, siły termomechaniczne
Keywords in Englishliquid crystals, nanofluidics, termomechanical forces
Keywords in original languagefizika żydkich kristałłow, nanofluidika, tiermomiechaniczeskije siły
ASJC Classification3110 Surfaces and Interfaces
DOIDOI:10.21883/FTT.2020.06.49359.002
URL https://journals.ioffe.ru/articles/49359
Languageru rosyjski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper) [Not active]: 2002 = 0.226
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?