Ocena potencjału przeciwutleniającego zielonej herbaty z dodatkiem miodu i cukru

Sylwia Sady , Maria Sielicka , Tomasz Pawłowski

Abstract

Background. Due to its sensory qualities and health benefi ts the green tea is becoming an increasingly important element of elderly nutrition. It is oft en consumed with milk, sugar, honey or sweeteners, which addition may infl uence the antioxidant activity of infusions. Th e aim of the study was to determine the eff ect of honey and sugar addition on phenolic content and antioxidant activity of green tea infusions. Moreover, it was assessed whether the use of additive before or aft er brewing has an impact on the antioxidant properties of infusions. Materials and methods. Th e research material consisted of green tea infusions with honey and sugar and sample without additive. Th e scope of the research included determination of phenolic content by Folin-Ciocalteu'a method, assessment of reducing power (FRAP) and radical scavenging activity by DPPH method. Results. Th e highest content of phenolic compounds was found in the green tea infusion without additive at the level of 250 mg GAE in 100 mL of infusion. Moreover, the sample without additive exhibited the highest reducing power (2.14 mmol Trolox/100 mL of infusion). DPPH radical scavenging ability of infusions was in the range of 1.55 to 1.90 mmol Trolox in 100 mL of infusion aft er ten-minute incubation. Conclusion. The addition of honey and sugar signifi cantly (p < 0.05) decreased reducing and antiradical properties of green tea infusions. Th e moment of adding sweetening substance had impact on the antioxidant power of green tea infusions, but did not aff ect the content of phenolic compounds.
Author Sylwia Sady (WT / KPPJ)
Sylwia Sady,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
, Maria Sielicka (WT / KTAS)
Maria Sielicka,,
- Department of Food Commodity Science
, Tomasz Pawłowski (UEP)
Tomasz Pawłowski,,
- Poznań University of Economics and Business
Journal seriesFarmacja Współczesna, ISSN 1899-2293, (B 5 pkt)
Issue year2016
No9
Pages169-175
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzielona herbata, związki fenolowe, potencjał przeciwutleniający, dodatek miodu, dodatek cukru
Keywords in Englishgreen tea, antioxidant activity, phenolic compounds, honey addition, sugar addition
Abstract in PolishWstęp. Ze względu na swoje walory sensoryczne i właściwości prozdrowotne zielona herbata coraz częściej stanowi istotny element diety osób starszych. Często spożywana jest z dodatkiem mleka i substancji słodzących, takich jak: cukier, miód lub słodziki, których dodatek w istotny sposób może wpływać na potencjał antyoksydacyjny naparu. Celem pracy było określenie wpływu dodatku miodu i cukru na zawartość związków fenolowych i aktywność przeciwutleniającą naparów z zielonej herbaty. Ponadto oceniono, czy zastosowanie dodatku słodzącego przed zaparzeniem lub po przygotowaniu naparu ma wpływ na potencjał antyoksydacyjny naparów. Materiały i metody. Materiał do badań stanowiły napary z zielonej herbaty z dodatkiem miodu, cukru oraz próbki bez dodatku. Zakres badań podjętych w celu realizacji pracy obejmował oznaczenie zawartości związków fenolowych metodą Folina-Ciocalteu’a, oznaczenie siły redukującej metodą FRAP oraz oznaczenie właściwości przeciwrodnikowych w teście z rodnikiem DPPH. Wyniki. Najwyższą zawartość związków fenolowych stwierdzono w naparze z zielonej herbaty bez dodatku substancji słodzącej na średnim poziomie 250 mg GAE (ekwiwalent kwasu galusowego) w 100 ml naparu. Ponadto napar ten charakteryzował się najwyższą siłą redukującą (2,14 mmol Troloxu – kwasu 6-hydroksy-2,5,7,8-tetrametylchroman-2-karboksylowego – na 100 ml naparu). Zdolność wygaszania rodnika DPPH przez badane napary kształtowała się w zakresie od 1,55 do 1,90 mmol Troloxu w 100 ml naparu po 10 minutach inkubacji naparu z rodnikiem. Wnioski. Dodatek miodu i cukru istotnie (p < 0,05) wpłynął na obniżenie właściwości redukujących i antyrodnikowych badanych naparów herbat. Moment dodania substancji słodzącej miał wpływ na oznaczony potencjał antyoksydacyjny naparów z zielonej herbaty, natomiast nie miał wpływu na oznaczoną zawartość związków fenolowych.
URL http://www.akademiamedycyny.pl/wp-content/uploads/2017/02/Farmacja_4_01.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?