Badania eye trackingowe konsumentów. Postrzeganie a prymowanie

Lilianna Nowak , Agata Wawrzyniak , Barbara Wąsikowska

Abstract

Thanks to modern technologies, it is possible to collect behavioural data allowing for deeper exploration of determinants of consumer behaviour. The article presents the results of an experimental study (using an eye tracker). The aim of the study was to learn about the influence of the priming of fragrance on the perception of advertising messages. The effects of paving with scent in relation to the selected methodological aspects and brand perception were analysed. The article was prepared on the basis of Polish and foreign literature sources. The empirical part is based on the results of eye tracking researches carried out in November 2017 in Szczecin. The article is empirical. The conclusions formulated are both cognitive and pragmatic.
Author Lilianna Nowak (WZ / KSM)
Lilianna Nowak,,
- Department of Marketing Strategies
, Agata Wawrzyniak - University of Szczecin
Agata Wawrzyniak,,
-
, Barbara Wąsikowska - Szczecin University (USz)
Barbara Wąsikowska,,
-
Other language title versionsConsumer Eye Tracking Surveys. Perception and Priming
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No6 (377), tom II
Pages296-311
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishpostrzeganie, prymowanie, eye tracking, konsumenci
Keywords in Englishperception, priming, eye tracking, consumers
Abstract in PolishDzięki nowoczesnym technologiom staje się możliwe zebranie danych behawioralnych, pozwalających na głębszą eksplorację uwarunkowań zachowań konsumentów. W artykule przedstawiono wyniki badania eksperymentalnego (z zastosowaniem eye trackera). Celem badania było poznanie wpływu prymowania zapachem na postrzeganie przekazów reklamowych. Analizie poddano efekty torowania zapachem w odniesieniu do wybranych aspektów metodologicznych oraz postrzegania marek. Artykuł przygotowano opierając się na źródłach literaturowych polskich i zagranicznych. Część empiryczna bazuje na wynikach badań eye trackingowych przeprowadzonych w listopadzie 2017 roku w Szczecinie. Artykuł ma charakter empiryczny. Sformułowane wnioski mają zarówno walor poznawczy, jak i pragmatyczny.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?