Zastosowanie narzędzi Lean Manufacturing jako przejaw środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstw produkcyjnych

Magdalena Kaźmierczak , Aleksandra Kamińska

Abstract

The aim of this article is to depict the extent of application of Lean Manufacturing tools in creation of environmental responsibility within the scope of Corporate Social Responsibility. The first part of the paper treats about the essence of CSR with special focus on environmental responsibility. Second part is dedicated to illustration of Lean Manufacturing and its derivative - Green Lean. Third part provides a presentation of a research about application of Lean tools for environmental purposes. The analysis was based on literature review and own interviews with Lean practitioners of two manufacturing enterprises: from healthcare and automotive industry. The results show, that Lean Manufacturing tools to significant extent are used for improvement of environmental actions, although may lead to various results and at the same time are a sign of corporate environmental responsibility.
Author Magdalena Kaźmierczak (WT / KEJ)
Magdalena Kaźmierczak,,
- Department of Standardized Management Systems
, Aleksandra Kamińska
Aleksandra Kamińska,,
-
Other language title versionsApplication of Lean Manufacturing Tools as a Sign of Environmental Responsibility of Manufacturing Enterprises
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No11 [CD]
Pages210-220
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzedsiębiorstwo produkcyjne, społeczna odpowiedzialność biznesu, ochrona środowiska, badanie przedsiębiorstw
Keywords in Englishproduction enterprise, corporate Social Responsibility (CSR), environmental protection, enterprises study
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania narzędzi Lean Manufacturing jako przejaw środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstw produkcyjnych w ramach koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). W części pierwszej opracowania przedstawiono istotę koncepcji CSR ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia odpowiedzialności środowiskowej. W drugiej części opisano istotę koncepcji Lean Manufacturing oraz jej pochodnej - Green Lean. Część trzecia stanowi przedstawienie wyników badań na temat wykorzystania narzędzi Lean Manufacturing w wymiarze ekologicznym przedsiębiorstw. Analizę przeprowadzono w oparciu o literaturę przedmiotu oraz wywiady bezpośrednie z praktykami Lean z dwóch badanych przedsiębiorstw produkcyjnych: jednego z branży motoryzacyjnej oraz jednego z branży medycznej. Wyniki badań wskazują, że narzędzia Lean Manufacturing w znaczącym stopniu wykorzystywane są w celu doskonalenia działań środowiskowych, tym samym przynosząc korzyści nie tylko w kontekście wymiaru ekologicznego CSR, ale również w pozostałych obszarach funkcjonowania organizacji.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_11_2017_CD.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-10-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?