Zastosowanie narzędzi Lean Manufacturing jako przejaw środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstw produkcyjnych

Magdalena Kaźmierczak , Aleksandra Kamińska

Abstract

The aim of this article is to depict the extent of application of Lean Manufacturing tools in creation of environmental responsibility within the scope of Corporate Social Responsibility. The first part of the paper treats about the essence of CSR with special focus on environmental responsibility. Second part is dedicated to illustration of Lean Manufacturing and its derivative - Green Lean. Third part provides a presentation of a research about application of Lean tools for environmental purposes. The analysis was based on literature review and own interviews with Lean practitioners of two manufacturing enterprises: from healthcare and automotive industry. The results show, that Lean Manufacturing tools to significant extent are used for improvement of environmental actions, although may lead to various results and at the same time are a sign of corporate environmental responsibility.
Autor Magdalena Kaźmierczak (WT / KEJ)
Magdalena Kaźmierczak
- Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania
, Aleksandra Kamińska
Aleksandra Kamińska
-
Inne wersje tytułuApplication of Lean Manufacturing Tools as a Sign of Environmental Responsibility of Manufacturing Enterprises
Tytuł czasopisma/seriiMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr11 [CD]
Paginacja210-220
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimprzedsiębiorstwo produkcyjne, społeczna odpowiedzialność biznesu, ochrona środowiska, badanie przedsiębiorstw
Słowa kluczowe w języku angielskimproduction enterprise, corporate Social Responsibility (CSR), environmental protection, enterprises study
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania narzędzi Lean Manufacturing jako przejaw środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstw produkcyjnych w ramach koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). W części pierwszej opracowania przedstawiono istotę koncepcji CSR ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia odpowiedzialności środowiskowej. W drugiej części opisano istotę koncepcji Lean Manufacturing oraz jej pochodnej - Green Lean. Część trzecia stanowi przedstawienie wyników badań na temat wykorzystania narzędzi Lean Manufacturing w wymiarze ekologicznym przedsiębiorstw. Analizę przeprowadzono w oparciu o literaturę przedmiotu oraz wywiady bezpośrednie z praktykami Lean z dwóch badanych przedsiębiorstw produkcyjnych: jednego z branży motoryzacyjnej oraz jednego z branży medycznej. Wyniki badań wskazują, że narzędzia Lean Manufacturing w znaczącym stopniu wykorzystywane są w celu doskonalenia działań środowiskowych, tym samym przynosząc korzyści nie tylko w kontekście wymiaru ekologicznego CSR, ale również w pozostałych obszarach funkcjonowania organizacji.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_11_2017_CD.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-10-22)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?