Obligacje komunalne na rynku Catalyst w latach 2011-2015

Jakub Zieliński

Abstract

The municipal bonds market is presented against the background of the situation in the trading market for debt securities in Poland between 2011 and 2015. Since 2001 a systematic increase in the debt of local governments has been observed, which consequently forced local governments to seek alternative sources of founding such as bonds. The legal aspects arising in connection with the issuance of municipal bonds have been analysed. The situation in the trading market for debt securities in the years 2011-2015 leads to the conclusion that the non-price aspects of financing have become rather irrelevant. This, in turn, shows that municipal bonds available through the OTC Market Trading are no longer always an advantageous solution for local governments.
Author Jakub Zieliński (WE / KTPiPP)
Jakub Zieliński,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsMunicipal Bonds in the Catalyst Market between 2011 and 2015
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2017
No1
Pages223-236
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishcatalyst, obligacje, obligacje komunalne
Abstract in PolishW artykule przeprowadzono analizę rynku obligacji komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynku obrotu dłużnymi papierami wartościowymi jednostek samorządu terytorialnego (JST) w latach 2011-2015. Regularny wzrost zadłużenia JST począwszy od 2001 roku jest jedną z przesłanek skłaniających samorządy do poszukiwania alternatywnych do kredytu źródeł finansowania. Jednym z prawnie dopuszczalnych instrumentów finansowania JST są tzw. obligacje komunalne. Od 2009 roku, kiedy to rozpoczął działalność prowadzony przez GPW system autoryzacji i obrotu dłużnymi papierami wartościowymi Catalyst, JST uzyskały możliwość plasowania emisji na rynku regulowanym i alternatywnym. W niniejszym artykule dokonano przeglądu prawnych aspektów emisji obligacji. Następnie zaprezentowano sytuację na rynku obligacji komunalnych plasowanych na rynku Catalyst oraz porównano ww. instrument z kredytem bankowym, kończąc na spostrzeżeniach na temat istoty cenowych i pozacenowych aspektów pozyskiwania finansowania przez JST.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2017.79.1.16
URL http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/9186#page1&view=Fit
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?