Asymetria pomiędzy działaniami przedsiębiorstw a oczekiwaniami nabywców w zakresie komunikowania o CSR

Magdalena Stefańska

Abstract

The purpose of this article is to draw attention to the asymmetry which occurs between the means of communicating about CSR (Corporate Social Responsibility) used by companies and the means expected by buyers. Despite the significant involvement of enterprises in communicating information about CSR, the buyers' knowledge about it is still insufficient, which may result from the dissonance between the means of communication and the solutions expected by recipients. Research conducted on a nationwide sample of 1,000 adult Poles shows that CSR reports are not the preferred form of communication about corporate social responsibility and it seems much more reasonable to use the point of sale for this purpose. It is in the stores where buyers have the closest contact with the company and that is why points of sale can be used to create the image of a socially responsible retailer. Managers should therefore take into account shops as a place to reveal information about their social commitment. The work was funded by the NCN grant based on the decision number DEC-2011/03/B/HS4/03576.
Author Magdalena Stefańska (WZ / KSM)
Magdalena Stefańska,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsThe asymmetry between the activities of enterprises and the expectations of buyers with respect to communication of CSR
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No4 [CD]
Pages144-151
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishasymetria komunikacji, CSR, detaliści, nabywcy
Abstract in PolishCelem artykułu jest zwrócenie uwagi na asymetrię występującą pomiędzy stosowanymi środkami komunikowania o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (z ang. Corporate Social Responsibiity - CSR), a oczekiwanymi przez nabywców. Mimo znacznego zaangażowania przedsiębiorstw w działania CSR, wiedza nabywców jest niewielka w tym zakresie, co być może wynika z dysonansu występującego pomiędzy stosowanymi środkami komunikacji, a oczekiwanymi przez adresatów rozwiązaniami. Przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych Polaków badania wskazują, że raporty CSR nie są preferowaną formą komunikowania o społecznej odpowiedzialności, znacznie bardziej uzasadnione wydaje się wykorzystanie do tego celu miejsca sprzedaży. To właśnie w sklepach nabywcy mają najbliższy kontakt z przedsiębiorstwem i w nich można wykorzystać rozwiązania, które zbudują wizerunek detalisty społecznie odpowiedzialnego. Menedżerowie powinni zatem uwzględnić w zarządzaniu procesem komunikowania o CSR sklepy jako miejsca komunikowania o społecznym zaangażowaniu. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/03576.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?