Wpływ stabilności politycznej i praworządności na produktywność gospodarek w krajach Afryki Subsaharyjskiej

Katarzyna Świerczyńska , Łukasz Kryszak

Abstract

Celem artykułu była ocena wpływu stabilności politycznej oraz praworządności na poziom produktywności gospodarek 40 krajów Afryki Subsaharyjskiej w latach 1996–2014. Posłużono się modelami regresji panelowej, gdzie zmienną objaśnianą była całkowita produktywność gospodarki (TFP). Za pomocą regresji kwantylowej analizowano również, w jakim stopniu siła i charakter tego wpływu zmieniają się w zależności od osiągniętego przez dany kraj poziomu produktywności. Główne źródła danych stanowiły bazy Banku Światowego World Governance Indicators i World Development Indicators oraz baza Penn World Table. Na podstawie prowadzonych analiz empirycznych stwierdzono, że zwiększanie stabilności politycznej i wzmacnianie praworządności wpływało na wzrost produktywności w analizowanych krajach, przy czym istotniejszą rolę odgrywał drugi z tych czynników. Ponadto ustalono, że wpływ elementów układu instytucjonalnego zmienia się w zależności od szacowanego poziomu TFP danej gospodarki. O ile w słabiej rozwiniętych krajach ważniejszy jest wpływ rządów prawa, o tyle w miarę wzrostu efektywności gospodarki relatywnie większego znaczenia nabiera stabilność polityczna. Z kolei poprawa poziomu kapitału ludzkiego sprzyjała wzrostowi TFP w badanych krajach, niezależnie od fazy ich rozwoju.
Author Katarzyna Świerczyńska (WE / KPEiPR)
Katarzyna Świerczyńska,,
- Department of Economic Journalism and Public Relations
, Łukasz Kryszak (WE / KMiGŻ)
Łukasz Kryszak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Journal seriesEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
No5
Pages608-635
Publication size in sheets1.35
Keywords in Polishukład instytucjonalny, produktywność całkowita, stabilność polityczna, praworządność, Afryka Subsaharyjska
Keywords in Englishinstitutional environment, total factor productivity, political stability, rule of law, Sub-Saharan Africa
ASJC Classification2002 Economics and Econometrics
URL http://www.pte.pl/pliki/1/8905/Ekonomista_nr_5_2019_strony_100_127.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.021; WoS Impact Factor: 2011 = 0.141 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?