Wpływ stabilności politycznej i praworządności na produktywność gospodarek w krajach Afryki Subsaharyjskiej

Katarzyna Świerczyńska , Łukasz Kryszak

Abstract

Celem artykułu była ocena wpływu stabilności politycznej oraz praworządności na poziom produktywności gospodarek 40 krajów Afryki Subsaharyjskiej w latach 1996–2014. Posłużono się modelami regresji panelowej, gdzie zmienną objaśnianą była całkowita produktywność gospodarki (TFP). Za pomocą regresji kwantylowej analizowano również, w jakim stopniu siła i charakter tego wpływu zmieniają się w zależności od osiągniętego przez dany kraj poziomu produktywności. Główne źródła danych stanowiły bazy Banku Światowego World Governance Indicators i World Development Indicators oraz baza Penn World Table. Na podstawie prowadzonych analiz empirycznych stwierdzono, że zwiększanie stabilności politycznej i wzmacnianie praworządności wpływało na wzrost produktywności w analizowanych krajach, przy czym istotniejszą rolę odgrywał drugi z tych czynników. Ponadto ustalono, że wpływ elementów układu instytucjonalnego zmienia się w zależności od szacowanego poziomu TFP danej gospodarki. O ile w słabiej rozwiniętych krajach ważniejszy jest wpływ rządów prawa, o tyle w miarę wzrostu efektywności gospodarki relatywnie większego znaczenia nabiera stabilność polityczna. Z kolei poprawa poziomu kapitału ludzkiego sprzyjała wzrostowi TFP w badanych krajach, niezależnie od fazy ich rozwoju.
Autor Katarzyna Świerczyńska (WE / KPEiPR)
Katarzyna Świerczyńska
- Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations
, Łukasz Kryszak (WE / KMiGŻ)
Łukasz Kryszak
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Tytuł czasopisma/seriiEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (N/A 40 pkt)
Rok wydania2019
Nr5
Paginacja608-635
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.35
Słowa kluczowe w języku polskimukład instytucjonalny, produktywność całkowita, stabilność polityczna, praworządność, Afryka Subsaharyjska
Słowa kluczowe w języku angielskiminstitutional environment, total factor productivity, political stability, rule of law, Sub-Saharan Africa
Klasyfikacja ASJC2002 Economics and Econometrics
URL http://www.pte.pl/pliki/1/8905/Ekonomista_nr_5_2019_strony_100_127.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)40
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 40.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.021; Impact Factor WoS: 2011 = 0.141 (2)
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?