Znaczenie oceny i kwalifikacji dostawców opakowań w produkcji żywności

Aneta Szumicka

Abstract

Ensuring the safety of a product is one of the key areas for the food business. In order to offer the consumer a safe product, the company must be sure that the food is packed in safe packages. In accordance with voluntary standards of quality and safety implemented by food manufacturers are required to qualify and carry out periodic evaluations of suppliers of key raw materials or materials including package. The requirements of international standards, such as ISO 22000, IFS Food and BRC Food refer to the evaluation and qualification of packaging suppliers as one of the food safety guarantees. Retailers offer special IFS and BRC standards for packaging and packaging materials, to companies, which produce packages. Food manufacturers and retailers often force packaging vendors to implement and certify these standards as this ensures continuity in applying the same GMP and GHP rules, quality controls and product safety in the food chain. In addition, in the case of packaging materials or prepackages, food manufacturers or retailers may use additional verification of DPI: During Production Inspection or PSI: Pre-Shipment Inspection to assess the quality of work in progress or the quality of finished goods waiting to be delivered to the clients. The control actions should contribute to working with suppliers that guarantee the desirable standard for food packaging.
Author Aneta Szumicka (WT / KEJ)
Aneta Szumicka,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsThe importance of evaluation and qualification of packaging suppliers in food production
Pages59-69
Publication size in sheets0.5
Book Popek Stanisław, Miśniakiewicz Małgorzata (eds.): Narzędzia doskonalenia jakości : analiza ryzyka wyrobów i usług, Towaroznawstwo w badaniach i praktyce, 2017, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, ISBN 978-83-949236-0-0, [978-83-949535-0-8], 174 p.
Keywords in Polishocena dostawców, kwalifikacja dostawców, DPI, PSI, AQL
Keywords in Englishsuppliers’ evaluation, qualification of suppliers, DPI, PSI, AQL
Abstract in PolishZapewnienie bezpieczeństwa wyrobów to jeden z kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstw produkujących żywność. Aby zaoferować konsumentowi bezpieczny produkt podmiot musi mieć pewność, że zapakuje żywność w bezpieczne opakowanie. Zgodnie z wymaganiami wdrażanych przez producentów żywności dobrowolnych standardów dotyczących jakości i bezpieczeństwa, producenci żywności są zobligowani do kwalifikowania i przeprowadzania okresowej oceny dostawców kluczowych surowców/materiałów, w tym opakowań. Wymagania międzynarodowych standardów, takich jak m.in. ISO 22000, IFS Food oraz BRC Food odnoszą się do oceny i kwalifikacji dostawców opakowań jako jednego z gwarantów bezpieczeństwa wyrobów spożywczych. Na potrzeby przedsiębiorstw produkujących opakowania do żywności zrzeszenia detalistów oferują odrębne standardy IFS i BRC dotyczące opakowań i materiałów opakowaniowych, a producenci żywności i sieci handlowe niejednokrotnie wymuszają na dostawcach opakowań wdrożenie i certyfikowanie tych standardów. Gwarantuje to ciągłość stosowania tych samych zasad GMP/GHP oraz kontroli jakości i bezpieczeństwa produktu przez kolejne ogniwo łańcucha żywnościowego. Ponadto w przypadku materiałów opakowaniowych/opakowań jednostkowych producenci żywności, bądź sieci handlowe mogą zastosować dodatkową weryfikację, jaką są inspekcje w trakcie produkcji (DPI: During Production Inspection), czy inspekcje przed wysyłką (PSI: Pre-Shipment Inspection), które pozwalają ocenić jakość produkcji w toku lub wyrobów gotowych oczekujących na dostarczenie do klienta. Podejmowanie działań kontrolnych powinno przyczynić się do nawiązania współpracy z odpowiednimi dostawcami gwarantującymi uzyskanie pożądanego standardu opakowania do żywności.
URL https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Narzedzia.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 29-05-2019, BookMonographyChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?