Stabilizacja makroekonomiczna gospodarki rosyjskiej w latach 1997-2012

Mirosław Walawski

Abstract

All the world's economies face the challenge of maintaining macroeconomic stability. In the case of post-socialist economies, the concept takes on a new meaning in terms of the transition period. Experience shows that when rebuilding the economy in such rapidly changing conditions, achieving an appropriate level of stabilization in the economy is not easy. The problem is finding the optimal relationship between the determinants of macroeconomic stability. In the early 1990s the Russian economy found itself facing new conditions and needed to adapt the entire economy to this new reality. One of the three elements of the transition is stabilization. The main objective of this paper is to analyse the process of macroeconomic stabilization for the Russian economy in 1997-2012. In this article the author uses the method of the macroeconomic stabilization pentagon (PSM), which made it possible to determine the stabilisation rate as well as analysing the process. The aim of the article is to assess the measures taken in terms of macroeconomic stabilization during the period analysed as well as attempting to verify the hypothesis that the proper coordination of economic policies leads to achieving a high level of macroeconomic stabilisation.
Author Mirosław Walawski (UEP)
Mirosław Walawski,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsMacroeconomic Stabilization of the Russian Economy during the years 1997-2012
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No4
Pages67-77
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polish stabilizacja makroekonomiczna, gospodarka Rosji, pięciokąt stabilizacji makroekonomicznej
Keywords in English macroeconomic stabilization, Russian economy, macroeconomic stabilization pentagon
Abstract in PolishWszystkie gospodarki światowe stoją przed wyzwaniem, jakim jest utrzymanie stabilizacji makroekonomicznej. W przypadku gospodarek postsocjalistycznych pojęcie to nabiera nowego znaczenia w okresie transformacji. Praktyka pokazuje, że w tak dynamicznie zmieniających się warunkach przebudowy gospodarki osiągnięcie odpowiedniego poziomu stabilizacji gospodarki nie jest łatwe. Problem polega na znalezieniu optymalnych zależności między czynnikami determinującymi stabilizację makroekonomiczną. Gospodarka rosyjska na początku lat 90. XX wieku zetknęła się z nowymi warunkami i z koniecznością adaptacji do nowej rzeczywistości. Właśnie jednym z trzech elementów transformacji była stabilizacja. Głównym celem artykułu jest analiza procesu stabilizacji makroekonomicznej gospodarki rosyjskiej w latach 1997-2012. Autor w niniejszym artykule wykorzystał metodę pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej (PSM), która pozwoliła na wyznaczenia wskaźnika stabilizacji oraz dokonanie analizy przebiegu procesu. Celem artykułu jest ocena działań w zakresie stabilizacji makroekonomicznej w analizowanym okresie badawczym. W artykule podjęto próbę weryfikacji hipotezy, że właściwa koordynacja polityki gospodarczej prowadzi do osiągnięcia wysokiego poziomu stabilizacji makroekonomicznej.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/04_walawski.pdf
Languagepl polski
File
04_walawski.pdf 232.25 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?