Znaczenie i efekty wirtualizacji w realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwach

Marcin Gołembski

Abstract

The aim of this article is to identify the place and role of virtualization of the personnel function in contemporary companies. The paper presents the results of the research, in which the method was a diagnostic survey and the research tool survey form. The subject of the study was to examine the current state of the virtualization of the personnel function, and the declared effects of its use by the examined companies. 226 companies operating in Poland were surveyed. Research shows that despite the global trend, virtualization is considered relatively small in the surveyed enterprises, as demonstrated by the fact that the virtualization process is a long-term organizational and technical challenge. In addition, the study concludes that the declared effects of virtualisation of a personal function can be a source of both benefits and risks to an enterprise, which is at the same time a prerequisite for further research in the area
Author Marcin Gołembski (WZ / KZAZP)
Marcin Gołembski,,
- KZAZP
Other language title versionsImpact and role of virtualization in implementing personal function in enterprises
Journal seriesManagement Forum, ISSN , e-ISSN 2392-0025, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol6
No4
Pages19-24
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish funkcja personalna, wirtualizacja, digitalizacja
Keywords in Englishpersonnel function, virtualisation, digitalisation
Abstract in PolishCelem artykułu jest próba wskazania znaczenia oraz efektów wirtualizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach. W artykule zaprezentowano wyniki badań, w których przyjętą metodą był sondaż diagnostyczny, a narzędziem badawczym formularz ankiety. Przedmiotem badania był stan fatyczny w zakresie wirtualizacji funkcji personalnej oraz deklarowane efekty jej stosowania przez badane przedsiębiorstwa. Badaniu poddano 226 przedsiębiorstw działających na terenie Polski. Wynika z nich, że stan wirtualizacji w analizowanych podmiotach uznać należy za stosunkowo niewielki, co świadczyć może m.in. o tym, że proces wirtualizacji jest długotrwałym wyzwaniem organizacyjnym i technicznym. Ponadto można wysnuć wniosek, że deklarowane efekty wirtualizacji funkcji personalnej mogą stanowić źródło zarówno korzyści, jak i zagrożeń dla przedsiębiorstwa, co stanowi jednocześnie przesłankę do dalszych badań w przedmiotowym obszarze.
DOIDOI:10.15611/mf.2018.4.03
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/102053/edition/59613/content?ref=desc
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?