Znaczenie i efekty wirtualizacji w realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwach

Marcin Gołembski

Abstract

The aim of this article is to identify the place and role of virtualization of the personnel function in contemporary companies. The paper presents the results of the research, in which the method was a diagnostic survey and the research tool survey form. The subject of the study was to examine the current state of the virtualization of the personnel function, and the declared effects of its use by the examined companies. 226 companies operating in Poland were surveyed. Research shows that despite the global trend, virtualization is considered relatively small in the surveyed enterprises, as demonstrated by the fact that the virtualization process is a long-term organizational and technical challenge. In addition, the study concludes that the declared effects of virtualisation of a personal function can be a source of both benefits and risks to an enterprise, which is at the same time a prerequisite for further research in the area
Autor Marcin Gołembski (WZ / KZAZP)
Marcin Gołembski
- Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa
Inne wersje tytułuImpact and role of virtualization in implementing personal function in enterprises
Tytuł czasopisma/seriiManagement Forum, ISSN , e-ISSN 2392-0025, (B 9 pkt)
Rok wydania2018
Tom6
Nr4
Paginacja19-24
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskim funkcja personalna, wirtualizacja, digitalizacja
Słowa kluczowe w języku angielskimpersonnel function, virtualisation, digitalisation
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest próba wskazania znaczenia oraz efektów wirtualizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach. W artykule zaprezentowano wyniki badań, w których przyjętą metodą był sondaż diagnostyczny, a narzędziem badawczym formularz ankiety. Przedmiotem badania był stan fatyczny w zakresie wirtualizacji funkcji personalnej oraz deklarowane efekty jej stosowania przez badane przedsiębiorstwa. Badaniu poddano 226 przedsiębiorstw działających na terenie Polski. Wynika z nich, że stan wirtualizacji w analizowanych podmiotach uznać należy za stosunkowo niewielki, co świadczyć może m.in. o tym, że proces wirtualizacji jest długotrwałym wyzwaniem organizacyjnym i technicznym. Ponadto można wysnuć wniosek, że deklarowane efekty wirtualizacji funkcji personalnej mogą stanowić źródło zarówno korzyści, jak i zagrożeń dla przedsiębiorstwa, co stanowi jednocześnie przesłankę do dalszych badań w przedmiotowym obszarze.
DOIDOI:10.15611/mf.2018.4.03
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/102053/edition/59613/content?ref=desc
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?