Identyfikacja krytycznych czynników sukcesu (CSFS) za pomocą macierzy istotności-sterowalności (Relevance-Manageability Matrix) na przykładzie firm sektora transportu lądowego

Andrzej Niemiec

Abstract

Land transport sector is a very important area of the economy, particularly in Poland (5.7% of GDP). The aim of this article is to identify the critical success factors in Polish enterprises. The ability to adapt can be a kind of "to be or not to be" for the companies in this sector. To identify the critical success factors the documentation analysis of reports and other information related to the vision and mission statement and strategy of land transport was established. Critical success factors were evaluated for the manageability by frequency of CSFs in documentation. The relevance was examined by 15 experts. Relevance-Manageability Matrix was built based on the results of research.Obtained critical success factors present a coherent picture of a transport company. Relevance-Manageability Matrix turned out to be a simple and useful tool in the selection of the key success factors.
Author Andrzej Niemiec (WZ / KCAFiW)
Andrzej Niemiec,,
- KCAFiW
Other language title versionsIdentification of Critical Success Factors by Relevance-Manageability Matrix on The Example of Land Transport Sector Companies
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No442
Pages304-316
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polish transport lądowy, krytyczne czynniki sukcesu, macierz istotności-sterowalności
Keywords in Englishland transport, critical success factors, Relevance-Manageability Matrix
Abstract in PolishSektor transportu lądowego jest bardzo istotnym obszarem gospodarki, zwłaszcza w Polsce (5,7% PKB). Celem artykułu jest zidentyfikowanie krytycznych czynników sukcesu w polskich przedsiębiorstwach. Umiejętność dostosowania się może stanowić swoiste "być albo nie być" przedsiębiorstw tego sektora. W celu identyfikacji krytycznych czynników sukcesu dokonano analizy dokumentacji, raportów i innych informacji dotyczących wizji misji i strategii przedsiębiorstw transportu lądowego. Krytyczne czynniki sukcesu zostały ocenione pod względem częstości występowania w informacjach strategicznych przedsiębiorstw oraz poddane badaniu istotności przez 15 ekspertów. Na podstawie wyników badań zbudowano macierz istotności-sterowalności. Uzyskane w ten sposób zestawienie krytycznych czynników sukcesu przedstawia spójny obraz przedsiębiorstwa transportowego. Macierz istotności- sterowalności okazała się prostym i przydatnym narzędziem w selekcji krytycznych czynników sukcesu.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.442.29
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=35245&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-01-21)
Additional fields
Tytuł numeruWyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?