Focus on Destination Brand Attachment - the Perspectives and Implications

Magdalena Florek

Abstract

The aim of the paper is to analyse different perspectives of place brand attachment derived from marketing, psychology, and brand equity in order to fully understand the meaning and role attachment plays in place branding. The author conducts a systematic review of the possible perspectives of place attachment together with the methodological approaches and findings of respective researches. The presented research results suggest that place attachment should be understood from several angles as each adds important insight into the subject. In addition, attachment best reflects destination brand equity and it is its most important source. Therefore, destination managers should devote more attention to brand attachment, applying to this end relevant strategies and tools.
Author Magdalena Florek (WZ / KHiM)
Magdalena Florek,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsKoncentracja na przywiązaniu do marek docelowych – perspektywy i implikacje
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No 4 (375), tom II
Pages5-16
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishMarketing terytorialny, Wartość marki, Pozycjonowanie marki, Psychologia konsumenta
Keywords in EnglishTerritorial marketing, Brand value, Brand positioning, Consumer psychology
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza różnych perspektyw przywiązania do marki miejsca pochodzących z marketingu, psychologii i wartości marki, by w pełni zrozumieć znaczenie i rolę, jaką przywiązanie odgrywa w marketingu miejsc. Autorka przeprowadza systematyczny przegląd możliwych perspektyw przywiązania do miejsc wraz z podejściami metodologicznymi i wynikami poszczególnych badań. Prezentowane wyniki badań sugerują, że przywiązanie do miejsca należy rozpatrywać z kilku punktów widzenia, jako że każdy wnosi istotny wgląd w ten temat. Ponadto, przywiązanie najlepiej odzwierciedla wartość marki miejsca przeznaczenia i stanowi jej najważniejsze źródło. A zatem menadżerowie zajmujący się marketingiem miejsc powinni poświęcać więcej uwagi przywiązaniu do miejsc, stosując do tego odpowiednie strategie i narzędzia.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-1907a331-68d0-444e-bf25-258b0fca8dc3/c/IBRKK-handel_wew_4-t.2-2018-5-16.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?