Antiradical Activity of Ciders

Michał Foltyniewicz , Justyna Kiewlicz , Ryszard Zieliński

Abstract

In this work we describe results of our experimental study on the total phenolics content as well as the antiradical activity of several ciders present on Polish market. Antiradical properties of ciders were determined by means of spectrophotometric method of phenolics content determination as well as using the kinetic measurements of DPPH• radical quenching process in the presence of the various amount of cider samples. It was found that based on the graphs of experimental values of the initial rate of the quenching process of DPPH• radical plotted versus antioxidant concentration one can determine the relative antioxidant activity of the cider samples at the same concentration. We have found that the total phenolic compounds content determined for the tested cider samples does not correlate to their antiradical activity.
Autor Michał Foltyniewicz
Michał Foltyniewicz
-
, Justyna Kiewlicz (WT / KTiAI)
Justyna Kiewlicz
- Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej
, Ryszard Zieliński (WT / KTiAI)
Ryszard Zieliński
- Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej
Inne wersje tytułuAktywność przeciwrodnikowa cydrów
Tytuł czasopisma/seriiTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr3 (52)
Paginacja77-85
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimcydr, wolne rodniki, antyutleniacze, kinetyka
Słowa kluczowe w języku angielskimcider, free radicals, antioxidants, kinetics
Streszczenie w języku polskimW pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących zawartości związków fenolowych oraz aktywności przeciwrodnikowych kilku próbek cydrów obecnych na polskim rynku. Aktywność przeciwrodnikową cydrów określono stosując spektrofotometryczną metodę oznaczania zawartości związków fenolowych oraz pomiar kinetyki procesu wygaszania rodnika DPPH• przez różne objętości próbek. Stwierdzono, że na podstawie wykresu doświadczalnych wartości początkowej szybkości procesu wygaszania rodnika DPPH• wykreślonych jako funkcji stężenia próbek można określić względną aktywność przeciwrodnikową przeciwutleniaczy o tych samych stężeniach. Stwierdzono, że zawartość związków fenolowych oznaczona w próbkach badanych cydrów nie koreluje z ich aktywnością przeciwrodnikową.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2017.03.08
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/pl/numer-tpj-3/198-2017/numer-3-52-2017/560-aktywnosc-przeciwrodnikowa-cydrow
Języken angielski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*2 (2020-08-04)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?