Zasady pomiarów efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów

Joanna Kulczycka , Anna Lewandowska , Zygmunt Kowalski , Łukasz Lelek

Abstract

One of the aims of the European Commission (EC) activities is to introduce uniform rules for the environmental performance assessment based on the life cycle assessment method (LCA), which can be widely used e.g. in eco-labeling, assessment of goods, services, technology, etc. Therefore, from 1 November 2013 the European Commission implemented a pilot phase of the project on developing common methods for measuring the environmental performance of the product and organisation, aims to develop guidance documents in this field. The pilot phase includes development of the Category Rules relating to the calculation, verification and communication for environmental footprint of the 25 categories of products and two organizations. Therefore, the article presents the principle of environmental performance based on life cycle assessment in relation to the objectives of the proposed methodology of environmental footprint.
Author Joanna Kulczycka - AGH University of Science and Technology (AGH), MNiSW [80]
Joanna Kulczycka,,
-
, Anna Lewandowska (WT / KTiEPP)
Anna Lewandowska,,
- Department of Industrial Products and Ecology
, Zygmunt Kowalski - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, MNiSW [80]
Zygmunt Kowalski,,
-
, Łukasz Lelek - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN, Kraków
Łukasz Lelek,,
-
Journal seriesInżynieria Ekologiczna, ISSN 2081-139X, e-ISSN 2392-0629, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol18
No1
Pages189-195
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishocena cyklu życia, LCA, ślad środowiskowy, efektywność środowiskowa
Keywords in Englishlife cycle assessment, LCA, environmental footprint, environmental performance
ASJC Classification1105 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics; 2300 General Environmental Science
Abstract in PolishJednym z celów działań Komisji Europejskiej (KE) jest wprowadzenie jednolitych zasad pomiaru efektywności środowiskowej bazujących na metodzie oceny cyklu życia (Life Cycle Assessment – LCA), która może mieć szerokie zastosowanie m.in. w ekoznakowaniu czy ocenie technologicznej wyrobów, usług, technologii itp. Stąd też od 1 listopada 2013 r. realizowana jest faza pilotażowa projektu KE dotyczącego opracowania wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji, która ma na celu opracowanie dokumentów przewodnich w tym zakresie. Obejmuje ona opracowanie wytycznych (Category Rules) dotyczących obliczania, weryfikowania i komunikowania tzw. śladów środowiskowych dla 25 kategorii produktów oraz dwóch organizacji. W artykule przedstawiono zasady pomiaru efektywności środowiskowej na bazie oceny cyklu życia, w odniesieniu do założeń projektowanej metodyki śladu środowiskowego.
DOIDOI:10.12912/23920629/67311
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 17-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.548
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?